Lista de lucrări prezentată tematic

Printer-friendly versionSend by emailPDF version
I. Monografii
 
I.1. In edituri recunoscute din străinătate
 
I.1. a. Unic Autor
 
1.      MARIN CÂRCIUMARU, Le Paléolithique en Roumanie, Editions Jérôme Millon, Grenoble, 1999, 260 p., 100 fig., 19 tab.; ISBN 2-84137-082-8.
 
I.1. b. Coautor şi autor al unor capitole din anumite monografii
 
2.      Dragoslav Srejovic, Zagorka Letica, Vlasac, A Mesolithic Settlement in Iron Gates, Beograd, 1978 (capitolul: MARIN CÂRCIUMARU, p. 31-34)., “L’analyse pollinique des coprolithes de la station archéologique de Vlasac”, vol.
3.      Progress in Old World Palaeoethnobotany, Edited by W. Van Zeist, K. Wasylikowa, K.-E. Behre, A. A. Balkema/Rotterdam/Brookfield, 1991, 350 p., ISBN 90 6191 881 2 (capitolul 11: K. WASYLYKOVA, MARIN CÂRCIUMARU, E. HAJNALOVA, B. P. HARTYANYI, C. A. PASHKEVICH, E. V. YANUSHEVICH, East-Central Europe, p. 207-239;
 
I.2. In edituri recunoscute din ţară
 
I. 2. a. Unic Autor
 
4.      MARIN CÂRCIUMARU, 1980, Mediul geografic în Pleistocenul superior şi culturile paleolitice din România, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1980, 268 p., 85 fig., 22 tab; C. Z. pentru biblioteci mari 551.791 (498): 571 (498: 119.714).
5.      MARIN CÂRCIUMARU, 1996, Paleoetnobotanica. Studii în Preistoria şi Protoistoria României (Agricultura preistorică şi protoistorică a României), Editura Glasul Bucovinei, Helios, Iaşi, 1996, 201 p., 61 fig., 21 pl., 30 tab.; ISBN 973-98011-5-3.
6.      MARIN CÂRCIUMARU, 2005, Paleoliticul, Epipaleoliticul şi Mezoliticul lumii, Editura Enciclopedică, 2005, 289 pagini, 137 fig.; ISBN 973-45-0517-3.
 
I.2. b. Prim autor
 
7.      MARIN CÂRCIUMARU, ANGHELINU MIRCEA, BITIRI-CIORTESCU MARIA, CÂRCIUMARU DANA-DIERNA, CÂRCIUMARU RADU, CHALINE JEAN, CÎRSTINA OVIDIU, COSAC MARIAN, DINCĂ RODICA, DOBRESCU ROXANA, GÁL ERIKA, KESSLER EUGEN, MĂRGĂRIT DAN IULIAN, MONCEL MARIE HÉLÈNE, OTTE MARCEL, PAVEL ROMICĂ, SANDU MONICA, ŞECLĂMAN MARIAN, TERZEA ELENA, ULRIX-CLOSSET MARGUERITE, VASILESCU POMPILIU, 2000, Peştera Cioarei-Boroşteni – Paleomediul, Cronologia şi Activităţile umane în Paleolitic (La grotte Cioarei – Boroşteni. Paléoenvironnement, Chronologie et Activités humaines en Paléolithique), Editura Macarie, Târgovişte, 226 pagini, 90 fig., 28 tab. , ISBN 973-8153-15-X.
8.      MARIN CÂRCIUMARU, MIRCEA ANGHELINU, ELENA-CRISTINA NIŢU, MARIAN COSAC, GEORGE MURĂTOREANU, Geo-arhéologie du Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, Epipaléolithique et Mésolithique en Roumanie, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2007, 187 p., 48 fig., ISBN 978-973-8966-38-3.
9.      MARIN CÂRCIUMARU, ELENA-CRISTINA NIŢU, 2009, Contribution à la bibliographie interdisciplinaire du Paléolithique, Épipaléolithique et Mésolithique de la Roumanie et la République Moldova, Edition Valahia University Press, Târgovişte, 307 p., ISBN 978-973-1955-16-2.
10.    MARIN CÂRCIUMARU, ELENA-CRISTINA NIŢU, JEAN-GUILLAUME BORDES, MARIAN COSAC, GEORGE MURĂTOREANU, RADU ŞTEFĂNESCU, 2008, Le Paléolithique de la grotte Gura Cheii-Râşnov (Etude interdisciplinaire), Valahia University Press, Târgovişte, 128 p., 42 fig. ISBN 978-973-1955-06-3.
11.     MARIN CÂRCIUMARU, MARIANA PLEŞA, MONICA MĂRGĂRIT, Omul şi plantele. Manual de analiză carpologică, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2004, 231 p., 147 fig., 3 pl. color.; ISBN 973-7925-72-6.
12.     MARIN CÂRCIUMARU, ALEXANDRU TOMESCU, Palinologia. Aplicaţiile ei în arheologie, Bucureşti, 1994, 56 p., 7 fig.;
13.     MARIN CÂRCIUMARU, ELENA-CRISTINA NIŢU, ROXANA DOBRESCU, RADU ŞTEFĂNESCU, 2010, Paleoliticul din judeţul Braşov, Valahia University Press, 223 p., 78 fig., ISBN 978-973-1955-93-3.
 
I.2.c. Autor al unor capitole din anumite monografii
 
14.     F. Mogoşanu, Paleoliticul din Banat, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1978 (capitolul: MARIN CÂRCIUMARU, Studiul paleoclimatic şi geocronologic asupra unor staţiuni paleolitice din Banat, p. 83-101);
 
II. Tratate
II.1. In edituri recunoscute din ţară
 
II. 1. a. Coautor
 
15.     Dicţionar de istorie veche a României, sub redacţia prof. dr. doc. D. M. Pippidi, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976;
16.      Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României, Editura Enciclopedică, Bucureşti, Vol. I, 1994, (A-C), 401 p., 129 fig., ISBN 973-45-0044-9.           
17.     Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României, Editura Enciclopedică, Bucureşti, Vol. II, 1996 (D-L), 336 p., ISBN 973-45-0174-7.
18.     Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României, Editura Enciclopedică, Bucureşti, Vol. III, 2000 (M-Q), 396 p., ISBN 973-45-0333-2.
19.      Dicţionar enciclopedic de mediu, Editura Regia Autonomă Monitorul Oficial, Bucureşti, Vol. 1 (A-K), 2005, 852 p., ISBN 973-567-480-7; 973-567-494-7.
20.      Dicţionar enciclopedic de mediu, Editura Regia Autonomă Monitorul Oficial, Bucureşti, Vol. 2 (L-Z), 2005, 1638 p., ISBN 973-567-480-7; 973-567-495-5.
 
III. Cursuri universitare
 
III. 1. In edituri din ţară
 
III.1.a Unic autor
 
21.     MARIN CÂRCIUMARU, 1999, Evoluţia omului în Cuaternar, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 215 p., 144 fig., (Partea I-a Paleogeografia cuaternarului, Partea a II-a Paleoantropologia umană), ISBN, 973-588-177-2 (Ediţia I-a).
22.     MARIN CÂRCIUMARU, 2000, Evoluţia omului în Cuaternar, Editura Macarie, Târgovişte, partea a III-a, Tehnologie şi tipologie preistorică, 116 pagini, 89 fig.; ISBN 973-588-177-2; ISBN 973-8135-14-1.
23.     MARIN CÂRCIUMARU, 2001, Evoluţia omului în Cuaternar, Editura Zoom, Târgovişte, 215 p., 144 fig., (Partea I-a Paleogeografia cuaternarului, Partea a II-a Paleoantropologia umană),; ISBN 973-85239-5-8 (Ediţia II-a).
 
III.1. b. Prim autor
 
24.    MARIN CÂRCIUMARU, MONICA MĂRGĂRIT, 2002, Arta mobilieră şi parietală paleolitică, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 180 p., 66 fig., 8 pl. color; ISBN 973-85691-0-9.
25.    MARIN CÂRCIUMARU, MONICA MĂRGĂRIT, 2003, Etnologia. Popoare şi civilizaţii, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2003, 246 p., 18 pl. color, ISBN 973-7925-23-8.
 
IV. Articole şi studii publicate în reviste de specialitate apărute în străinătate, cu recunoaştere oficială în standardele internaţionale
 
IV. 1 Unic autor
 
26.    MARIN CÂRCIUMARU, 1983, Peintures rupestres de la grotte Cuciulat (Roumanie), Bulletin de la Société Préhistorique française, Tome 80, 1983, 3, p. 827-834;
27.    MARIN CÂRCIUMARU, 1985, La grotte de Cuciulat. Peinture rupestre recemment découvert en Roumanie, Bollettino del Centro Camuno di Studi Preistorici, 22, 1985, p. 89-97, ISSN 0577-2168;
28.    MARIN CÂRCIUMARU, 1986, Valence chronologiques de la palynologie-confirmations dans les couches paléolithiques de Roumanie, Acta Interdisciplinaria, Nitra, Tomus IV, 1986, p. 175-180;
29.    MARIN CÂRCIUMARU, 1988, L’art pariétal préhistorique en Roumanie, L’Anthropologie, Tome 92, 1988, 1, p. 239-254, ISSN 00035521;
30.    MARIN CÂRCIUMARU, 1988/1989, Répéres de l’art rupestre préhistorique en Roumanie, Ars Praehistorica, t. VI-VIII, 1988/1989, p. 131-144, ISSN 0212-7288;
31.    MARIN CÂRCIUMARU, 1989, Contexte stratigraphique, paléoclimatique et géochronologique des civilisations du Paléolithique moyen et supérieur en Roumanie, L’Anthropologie (Paris), Tome 93 (1989), no. 1, p. 99-122, ISSN 00035521;
32.    MARIN CÂRCIUMARU, 1991, L’analyse pollinique du l’habitat paléolithique de Cladova, Anthropologie, XXIX, Brno, 1-2, p. 123-125;
 
IV. 2. Prim autor
 
33.    MARIN CÂRCIUMARU, ANGHELINU MIRCEA, NIŢĂ LOREDANA, MĂRGĂRIT MONICA, DUMITRAŞCU VALENTIN, DUMITRU FLORIN, COSAC MARIAN, CÂRSTINA OVIDIU, 2007-2008, A Cold Season Occupation during the LGM. The Early Epigravettian from Poiana Cireşului (judeţul Neamţ, North-Eastern, Romania), Acta Archaeologica Carpathica, Vol. XLII-XLIII, p. 27-58, ISSN 0001-5229.
34.    MARIN CÂRCIUMARU, ANGHELINU MIRCEA, STEGUWEIT LEIF, NIŢĂ  LOREDANA, FONTANA LAURE, BRUGERE ALEXIS, HAMBACH ULRICH, DUMITRU FLORIN, CÂRSTINA OVIDIU, 2006, The Upper Palaeolithic site of Poiana Cireşului (Piatra Neamţ, North-Eastern Romania) – Recent results, Archäologisches Korrespondenzblatt, Jahrgang 36, Heft 3, Herausgegeben vom Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz in Verbidung mit dem Präsidium der deutschen Verbände für Archäologie, p. 319-331.
35.    MARIN CÂRCIUMARU, MARIE-HELENE MONCEL, MIRCEA ANGHELINU, 2002, Le Paléolithique Moyen de la grotte Cioarei-Boroşteni (Carpathes Meridionales, Roumanie : Des témoignages d’une frequentation de la moyenne montagne a la faveur d’amélioration climatiques par des groupes de Néandertaliens ?, Antropologie (Brno), XL/1, p. 11-32.
36.    MARIN CÂRCIUMARU, MARIE-HELENE MONCEL, MIRCEA ANGHELINU, RADU CÂRCIUMARU, 2002, The Cioarei-Borosteni Cave (Carpathian Mountains, Romania): Middle Paleolithic finds and technological analysis of the lithic assemblages, Antiquity, vol. 76, no. 293, september 2002, p. 681-690;
37.    MARIN CÂRCIUMARU, MARIE-HELENE MONCEL, RADU CÂRCIUMARU, 2000, Le Paléolithique moyen de la grotte Cioarei-Boroşteni (commune de Peştişani, dép. de Gorj, Roumanie), L’Anthropologie, 104 (2000), p. 185-237.
38.    MARIN CÂRCIUMARU, MARCEL OTTE, ROXANA DOBRESCU, 1996, Objets de parure découvertes dans la Grotte Cioarei (Boroşteni, dép. Gorj-Roumanie), Préhistoire Européenne, vol. 9, p. 403-415;
39.    MARIN CÂRCIUMARU, MARCEL OTTE, MARGUERITE ULRIX-CLOSSET,1995, Séquence Pléistocene à la “Peştera Cioarei” (Grotte des Corbeaux à Boroşteni en Oltenie), Préhistoire Européenne, volume 7, p. 35-46;

40.  MARIN CÂRCIUMARU, IULIANA LAZĂR, ELENA-CRISTINA NIŢU, MINODORA ŢUŢUIANU-CÂRCIUMARU, 2011, The Symbolical Significance of Several Fossils discovered in the Epigravettian from Poiana Cireşului-Piatra Neamţ, Romania, Preistoria Alpina
41.  MARIN CÂRCIUMARU,  RODICA-MARIANA ION, ELENA-CRISTINA NIȚU, RADU ȘTEFĂNESCU,
2012, New evidence of adhesive as hafting material on Middle and Upper Palaeolithic artefacts from Gura Cheii Cave (Romania), Journal of  Archaeological Science, vol. 39, p. 1942-1950. , 45 (2011): 9-15, Museo Tridentino di Scienze Naturali, Trento 2009, ISSN: 0393-0157.

 
IV. 3. Coautor
 
42.    SILVIA MARINESCU-BÂLCU, MARIN CÂRCIUMARU, 1992, Colliers de Lithospermum purpureo-coerulem et de “perles” de cerf dans l’Enéolithique de Roumanie dans le contexte Central et Sud-Est Européen, Préhistoire européenne, Vol. 2, p. 70-88;
43.    MARIE-HÉLÉNE MONCEL, MARIN CÂRCIUMARU, MIRCEA ANGHELINU,  2002, Le Paléolithique moyen des Carpates Méridionales (Roumanie et la grotte Cioarei-Boroşteni). Des témoignages d’une fréquentation de la moyenne montagne à la faveur d’améliorations climatiques par des groupes de Néandertaliens ?, Anthropologie, XL, p. 11-32.
44.    OTTE MARCEL, MARIN CÂRCIUMARU, ULRIX-CLOSSET MARGUERITE, BELDIMAN CORNEL, 2000, Comportament techniques au moustérien de la « Peştera Cioarei » (Olténie), in M. Otte (ed.), Approches du comportament au Mousterien, BAR, International Series 833, p. 79-87.
45.     MARCEL OTTE, MARGUERITE ULRIX-CLOSSET, MARIN CÂRCIUMARU, 1996, Comportament techniques au moustérien de la « Peştera Cioarei » (Olténie), Bull. Soc. Anthropologie et Préhistoire, T. 107, p. 37-44.
46.     STEGUWEIT LEIF, MARIN CÂRCIUMARU, ANGHELINU MIRCEA, NIŢĂ LOREDANA,,2009,Reframing the Upper Palaeolithic in the Bistriţa Valley (northeastern Romania) Neue Untersuchungen zum Jungpaläolithikum im Bistriţa Tal (Nordost-Rumänien), Quartär, 56, p. 139-157.
 
V. Comunicări ştiinţifice susţinute la colocvii, simpozioane şi congrese mondiale desfăşurate în străinătate şi publicate în lucrările manifestărilor ştiinţifice respective, cu referenţi şi comitet de program
 
V. 1. Unic autor
 
47.    MARIN CÂRCIUMARU, 1973, Compte rendu de l’analyse pollinique des coprolithes d’Icoana – Portes de Fier, Actes du VIIIe Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohostoriques, Beograd 9-15 septembre 1971, Tome deuxième, Raports et Corapports, Beograd, p. 172-173;
48.    MARIN CÂRCIUMARU, 1985, Les cultures lithiques du Paléolithique supérieur en Roumanie. Chronologie et conditions du milieu, Actes du Colloque de Liège du 3 au 7 octobre 1984 “La signification culturelle des industrie lithiques”, BAR International Series, 239, p. 235-255, ISBN 0 86054-309 9;
49.    MARIN CÂRCIUMARU, 1988, L’environnement et le cadre chronologique du Paléolithique moyen en Roumanie, în “L’Homme de Neanderthal”, vol. 2, Liège, p. 45-54, Dépôt legal D/1989/0480/1;
50.    MARIN CÂRCIUMARU, 1989, Étude paléoetnobotanique pour les habitats néolithiques et énéolithiques de la Roumanie, Palaeoethnobotany and Archaelogy, International Work-Group for Palaeoethnobotany 8th Symposium Nitra – Nove Vozokany, Acta Interdisciplinaria Archaeologica, VII, p. 61-73;
51.    MARIN CÂRCIUMARU, 1992, Adaptations humaines au millieu pendant le Paléolithique supérieur et le Mésolithique dans les Carpates, Preistoria Alpina, 28/2, Proceedings of the International colloquium “Human Adaptations to the Mountain Environment in the Upper Palaeolithic and Mesolithic”, Trento, 5-11 october p. 139-148;
52.    MARIN CÂRCIUMARU, 1992, Palenvironmental and Geochronological Reconstructions of the Upper Pleistocene in Romania, 27th International Geographical Congress, Washington, p. 86;
53.    MARIN CÂRCIUMARU, 1993, Paléoenvironnement et chronostratigraphie du Paléolithique moyen et supérieur en Roumanie, Actes du XII-ème Congrès International de Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Bratislava, 1-7, Septembre 1991, Bratislava, p. 224-231;
54.    MARIN CÂRCIUMARU, 1994, Paléoenvironnement et chronostratigraphie du Paléolithique moyen et supérieur en Roumanie, Paléoecologie et géochronologie des industries du Paléolithique supérieur ancien de la Roumanie, în “El Cuadro géochronologico del Paleolitico superior inicial”, Museo y Centro de Investigacion de Altamira. Monografias, No. 13, p. 15-23, ISBN 84-8181-024-X;
55.    MARIN CÂRCIUMARU, 1995, Transition du Paléolithique moyen au Paléolithique supérieur en Roumanie: contexte paléoclimatique et chronologie, Actes du Colloque de Miskolc “Les industries à pointes foliacées d’Europe Centrale”, Paleo, Revue d’Archeologie préhistorique, Supplément, No. 1, p. 101-104, ISSN 1262-3075; ISBN 2-911233-00-X.
56.    MARIN CÂRCIUMARU, 1998,Le Paléolithque moyen dans les grottes des Carpates Méridionales, in M. Otte (Sous la direction de), Préhistoire d’Anatolie. Genèse des deux mondes, Volume I, Actes du colloque international, Liège, 28 avril-3 mai 1997, ERAUL 85, p. 57-75.
57.    MARIN CÂRCIUMARU, 2000, Problems of the Carpathian Mousterian in Romania, in G. V. Grigoreva, E. I. Giria, V. A. Dergacev (Red.), The Time of the Last Neanderthals, Stratum plus, nr. 1, p. 351-367.
 
V. 2. Prim autor
 
58.    MARIN CÂRCIUMARU, MIRCEA ANGHELINU, 2000, The Carpathian Mousterian and the Transition from Middle to Upper Palaeolithic in Southern Romania, în J. Orschiedt, G.-C. Wenigen (eds), Neanderthals and Modern Humans- Discussing the transition. Central and Eastern Europe from 50.000-30.000 B.P., Neanderthal Museum, p. 190-195, ISBN 3-9805839-7-X;
59.    MARIN CÂRCIUMARU, ANGHELINU MIRCEA, NIŢĂ LOREDANA, 2005, The Upper Paleolithic in the Bistriţa Valley (Northeastern Romania). An Overview of the Old Evidence, Acts of the International Symposium New Aspects concerning the Middle and Eastern European Upper Paleolithic-Methods, Chronology, Technology and Subsistence, 9-11 November, 2005, Prähistorische Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Austria,
p. 49-63.
60.    MARIN CÂRCIUMARU, ANGHELINU MIRCEA, STEGUWEIT LEIF, NIŢĂ  LOREDANA, FONTANA LAURE, BRUGERE ALEXIS, HAMBACH ULRICH, MĂRGĂRIT MONICA, DUMITRAŞCU VALENTIN, COSAC MARIAN, DUMITRU FLORIN, CÂRSTINA OVIDIU, 2005, The Pluristratified Upper Paleolithic Site From Poiana Cireşului, Piatra Neamţ. Recent Resultats and Future Prospects, Acts of the International Symposium New Aspects concerning the Middle and Eastern European Upper Paleolithic-Methods, Chronology, Technology and Subsistence, 9-11 November, 2005, Prähistorische Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Austria,
p. 209-219.
61.    MARIN CÂRCIUMARU, MONICA MĂRGĂRIT, LOREDANA NIŢĂ, MIRCEA ANGHELINU, MARIAN COSAC, OVIDIU CÂRSTINA, 2003, Les découvertes d’art mobilier paléolithique de Poiana Cireşului- Piatra Neamţ (Roumanie), înM. Otte (dir.), La Spiritualité. Actes du colloque de la commission 8 de l’UISPP (Paléolithique supérieur), Liège, 10-12 décembre 2003, Pré-Actes, Liège.
62.    MARIN CÂRCIUMARU, MONICA MĂRGĂRIT, LOREDANA NIŢĂ, MIRCEA ANGHELINU, MARIAN COSAC, OVIDIU CÂRSTINA, 2003, Les découvertes d’art mobilier paléolithique de Poiana Cireşului- Piatra Neamţ (Roumanie), înM. Otte (dir.), La Spiritualité. Actes du colloque de la commission 8 de l’UISPP (Paléolithique supérieur), Liège, 10-12 décembre 2003, Liège, ERAUL 106, p. 123-126;
63.    MARIN CÂRCIUMARU, MARIE-HELENE MONCEL, MIRCEA ANGHELINU, 2001, Le Paléolithique moyen de la grotte Cioarei-Boroşteni, dép. de Gorj, Roumanie, Congrès de l’Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Liège, 2-8 september 2001, Pre-Actes, p. 128.
64.    MARIN CÂRCIUMARU, MARIE-HELENE MONCEL, RADU CÂRCIUMARU, 2004, Le Paléolithique moyen de la grotte Cioarei-Boroşteni (Carpathes Meridionales, Roumanie): des témoignages de haltes de courte durée en moyenne montagne ?, Actes du XIV-ème Congrès UISPP, Université de Liège, Belgique, 2-8 septembre 2001,Section V «Le Paléolithique moyen», BAR International Series, 1239, p. 247-255.
65.    MARIN CÂRCIUMARU, MARCEL OTTE, MARGUERITE ULRIX-CLOSSET,1996, Paléoenvironnement et adaptation culturelle des néandertaliens de la grotte Cioarei à Borosteni (Roumanie), Actes du colloque international de Liège “Nature et Culture”, 13-17 décembre 1993 (sous la direction de Marcel Otte), ERAUL, no. 68, p. 141-158, Dépôt legal D/1995/0480/22;
66.    MARIN CÂRCIUMARU, PLEŞA MARIANA, 2004, Le Paléolithique moyen tardif en Roumanie, în Éva Fülöp, Julianna Cseh (Editor), „Topical Issues of Middle Palaaaeolithic period in Central Europe”, Tata, 20-23 October 2003, Komárom-Esztergom County Museum Directorate, Tata, p. 221-232, ISSN 0866-2908.
67.    MARIN CÂRCIUMARU, ULRIX-CLOSSET MARGUERITE, 1996,  Paléoenvironnement et adaptation culturelle des néandertaliens de la grotte Cioarei à Boroşteni (Roumanie), in M. Otte (Sous la direction de), Nature et Culture, Actes du colloque international de Liège, 13-17 décembre 1993, ERAUL, 68, p. 143-160.
68.  MARIN CÂRCIUMARU, ELENA-CRISTINA NIŢU, MINODORA ŢUŢUIANU-CÂRCIUMARU, 2010, Témoignages symboliques en Moustérien, Congrès IFRAO - L’art pléistocène dans le monde, 6-12 Septembre 2010, Ariège-Pyrénées, France, p. 240-241/CD p. 1627-1641.
69.  MARIN CÂRCIUMARU, ELENA-CRISTINA NIŢU, MINODORA ŢUŢUIANU-CÂRCIUMARU, 2010, L’art mobilier gravettien et épigravettien en Roumanie, Congrès IFRAO - L’art pléistocène dans le monde, 6-12 Septembre 2010, Ariège-Pyrénées, France, p. 240-241/CD p. 1361-1377.
 
V. 3. Coautor
 
70.    MARIA BITIRI, MARIN CÂRCIUMARU,1980, Le milieu naturel et quelques problèmes concernant le développement du Paléolithique supérieur sur le territoire de la Roumanie, Colloque International “L’Aurignacien et le Gravettien (Périgordien) dans leur cadre écologique”, Nitra, p. 65-75, Dépôt legal D/1982/0480/5;
71.    OTTE MARCEL, MARIN CÂRCIUMARU, ULRIX-CLOSSET MARGUERITE, BELDIMAN CORNEL, 1996, Comportament techniques au moustérien de la « Peştera Cioarei » (Olténie), in A. Bietti, S. Grimaldi (éds.), Actes de la Table ronde de Rome, mai, 1995, Quaternaria Nova, VI, p. 83-92.
 
VI. Comunicări ştiinţifice susţinute la colocvii şi simpozioane internaţionale desfăşurate în România, publicate în Lucrările manifestărilor respective cu referenţi şi comitet de program
 
VI. 1. Unic autor
 
73.    MARIN CÂRCIUMARU,1987, L’environnement et géochronologie du Paléolithique et Epipaléolithique de la Roumanie, în “La génèse et l’évolution des cultures paléolithiques sur le territoire de la Roumanie”, Iaşi-Botoşani, 1985, Iaşi, p. 97-104;
74.    MARIN CÂRCIUMARU,1991, Etude palynologique et quelques considérations géochronologiques sur le dépôt de l’établissement Mitoc-Pârâul lui Istrati, département de Botoşani, în “Le Paléolithique et le Néolithique de la Roumanie en contexte européen”, Iaşi, p. 25-39;
 
VI. 2. Prim autor
 
75.    MARIN CÂRCIUMARU, RADU CÂRCIUMARU, 2000, Prehistoric Cave Painting in Romania, Millenium III, A Workshop of Ideas and Projects for European Integration and Global Civilisation, Bucharest, p. 171-190;
76.    MARIN CÂRCIUMARU, VASILE CHIRICA, 1987, Découvertes d’art paléolithique sur le territoire de la Roumanie, în “La génèse et l’évolution des cultures paléolithiques sur le territoire de la Roumanie”, Iaşi-Botoşani, 1985, Iaşi, p. 63-71;
77.    MARIN CÂRCIUMARU, FELICIA MONAH, 1987, Déterminations paléoetnobotaniques pour les cultures Précucuteni et Cucuteni, în “La civilisation de Cucuteni en contexte européen”, Iaşi-Piatra Neamţ, 1984, Iaşi, p. 167-174;
 
VII. Articole şi studii publicate în reviste din ţară
 
VII. 1. Reviste ale Academiei României
 
VII. 1. a. Unic autor
 
78.    MARIN CÂRCIUMARU,1970, Analiza polinică a sedimentului din aşezarea gravetiană orientală de la Topile – “Dealul Catărgii” (com. Valea Seacă, jud. Iaşi), SCIV, 21, 4 p., p. 551-555;
79.    MARIN CÂRCIUMARU,1971, Analiza polinică a unor sedimente würmiene din peştera Hoţilor de la Băile Herculane, SCIV, 22, 1, p. 15-18;
80.    MARIN CÂRCIUMARU, Studii palinologice în solurile din Munţii Parâng (II), Studii şi cercetări de Biologie, Seria Botanică, 23, 1971, 5, p. 395-399;
81.    MARIN CÂRCIUMARU,1971, Die pollenanalyse der Äneolithischen Bronze- und eisenzeitlichen Niveaus aus der Peştera Hoţilor von Băile Herculane, Dacia, N.S., XV, p. 133-136;
82.    MARIN CÂRCIUMARU,1972, Analiza polinică a stratelor de la Bucov (jud. Prahova), SCIV, 23, 3, p. 427-432;
83.    MARIN CÂRCIUMARU,1973, Analiza polinică a coprolitelor din staţiunea arheologică de la Icoana (Defileul Dunării), SCIV, 24, 1, p. 5-14;
84.    MARIN CÂRCIUMARU, 1973, Determinări polinice în strate arheologice, privind cultivarea plantelor de către omul primitiv, Terra Nostra, III, p. 67-72 ;
85.    MARIN CÂRCIUMARU, 1973, Câteva aspecte privind oscilaţiile climatului din Pleistocenul superior în sud-vestul Transilvaniei, SCIV, 24, 2, p. 179-205;
86.    MARIN CÂRCIUMARU,1973, Analyse pollinique des coprolithes livrés par quelques stations archéologiques des deux bords du Danube dans la zone des “Portes de Fer”, Dacia, N.S., XVII, p. 53-60;
87.    MARIN CÂRCIUMARU,1974, Condiţiile climatice din timpul sedimentării depozitelor pleistocene din peştera Hoţilor de la Băile Herculane, SCIVA, 25, 3, p. 351-357;
88.    MARIN CÂRCIUMARU,1977, Interglaciarul Boroşteni (Eem=Riss-Würm=Mikulino) şi unele consideraţii goecronologice privind începuturile musterianului în România pe baza rezultatelor palinologice din peştera Cioarei-Boroşteni (jud. Gorj), SCIVA, 28, 1, p. 19-36;
89.    MARIN CÂRCIUMARU,1977, Cercetări paleoclimatice şi paleoetnobotanice în staţiunea de la Cârlomăneşti (jud. Buzău). Date privind cultivarea unor cereale şi plante de cultură, SCIVA, 28, 3, P. 353-364;
90.    MARIN CÂRCIUMARU,1977, Contribuţii palinologice la cunoaşterea oscilaţiilor climatice din pleistocenul superior pe teritoriul României, St. cerc. geol., geofiz., geogr., Seria Geografie, XXIV, 2, p. 191-198;
91.    MARIN CÂRCIUMARU,1979, Paysage paléophytogéographique, variations du climat et géochronologie du Paléolithique moyen et supérieur de Roumanie, Dacia, N.S., XXIII, p. 21-29;
92.    MARIN CÂRCIUMARU,1979, Analyse pollinique des couches Néolithiques de Padea et Leu (dép. de Dolj), Dacia, N.S., XXIII, p. 65-68;
93.    MARIN CÂRCIUMARU,1981, Cercetări paleoclimatice într-o secvenţă stratigrafică cu Elephas trogontherii şi unelte paleolitice premusteriene de la Amărăşti-Fărcaş, SCIVA, 32, 2, p. 119-121;
94.    MARIN CÂRCIUMARU,1981, O peşteră cu pictură rupestră paleolitică descoperită pe Valea Someşului, Studii şi cercetări de Istoria artei, 28, p. 123-125;
95.    MARIN CÂRCIUMARU,1982, Câteva datări C14 în contextul schemei paleoclimatice a pleistocenului superior din România, SCIVA, 33, 4, p. 359-401;
96.    MARIN CÂRCIUMARU,1983, Consideraţii paleoetnobotanice şi contribuţii la agricultura geto-dacilor, Thraco-Dacica, IV, 1-2, p. 126-134;
97.    MARIN CÂRCIUMARU,1984, Consideraţii paleoetnobotanice şi contribuţii la agricultura geto-dacilor (II), Thraco-Dacica, V, 1-2, p. 171-176;
98.    MARIN CÂRCIUMARU,1984, Paleomediul şi geocronologia tardenoazianului de la Erbiceni (jud. Iaşi), SCIVA, 35, 4, p. 288-300;
99.    MARIN CÂRCIUMARU,1985, Consideraţii paleoetnobotanice şi contribuţii la agricultura geto-dacilor (III), Thraco-Dacica, VI, 1-2, p. 182-188;
100.    MARIN CÂRCIUMARU,1985, La rélation homme-environnment élément important de la dynamique de la société humaine au cours du Paléolithique et de l’Epipaléolithique sur le territoire de la Roumanie, Dacia, N.S., XXIX, 1-2, p. 7-34;
101.    MARIN CÂRCIUMARU,1985, Le collier de semences d’Ulmeni (culture de Gumelniţa), Dacia, N.S., XXIX, 1-2, p. 125-127;
102.    MARIN CÂRCIUMARU,1986, Consideraţii paleoetnobotanice şi contribuţii la agricultura tracilor şi geto-dacilor (IV), Thraco-Dacica, VII, 1-2, p. 129-133;
103.    MARIN CÂRCIUMARU,1986, Confruntări, confirmări şi infimări în geocronologia paleoliticului din România, SCIVA, 37, 3, p. 256-261;
104.    MARIN CÂRCIUMARU,1987, Plante folosite de traco-geto-daci (încercare de sinteză) (V), Thraco-Dacica, VIII, 1-2, p. 171-176;
105.    MARIN CÂRCIUMARU, 1990, Date paleoetnobotanice din aşezarea de la Carei, Thraco-Dacica, XI, 1-2, p. 239;
106.  MARIN CÂRCIUMARU,1991, Răspuns la critica unei cărţi, SCIVA, 42, 3-4, p. 189-198;
107.  MARIN CÂRCIUMARU,1992, Reconstitutions du paléomillieu et géochronologie du Pléistocene supérieur du Roumanie, Revue Roumanie de Géographie, Tome 36, p. 36-70;
 

Pagina  1  2