Lista de lucrări prezentată cronologic

Printer-friendly versionSend by emailPDF version
LISTA DE LUCRĂRI – CRONOLOGIC
 
1968
 
MARIN CÂRCIUMARU,1968, Studiul preliminar al mlaştinii Viaşului, Academia R. S. România, Centrul de Istorie, filologie şi etnografie Craiova, Comunicări, Seria Palinologica, Craiova, 14 p.;
1969
 
MARIN CÂRCIUMARU, 1969, Studiul palinologic al solurilor montane de la Corneşul Mare şi Tolanul Mic, Revista Muzeelor, Anul IV, nr. 5, p. 435-438;
 
1970
 
MARIN CÂRCIUMARU,1970, Analiza polinică a sedimentului din aşezarea gravetiană orientală de la Topile – “Dealul Catărgii” (com. Valea Seacă, jud. Iaşi), SCIV, 21, 4 p., p. 551-555;
MARIN CÂRCIUMARU,1970, Studiul palinologic al unui profil din stratele de vârstă neolitică de la Fărcaşul de Sus (Oltenia), Academia R. S. România, Centrul de Istorie, filologie şi etnografie Craiova, Comunicări, Seria Palinologica, II, Craiova, 14 p.;
MARIN CÂRCIUMARU,1970, Analiza palinologică a stratelor de vârstă gravetiană de la Coasta Boineşti, Revista Muzeelor, Anul VII, nr. 4, p. 353-354;
 
1971
 
MARIN CÂRCIUMARU,1971, Analiza polinică a unor sedimente würmiene din peştera Hoţilor de la Băile Herculane, SCIV, 22, 1, p. 15-18;
MARIN CÂRCIUMARU,1971, Studii palinologice în solurile din Munţii Parâng (II), Studii şi cercetări de Biologie, Seria Botanică, 23, 5, p. 395-399;
MARIN CÂRCIUMARU,1971, Die pollenanalyse der Äneolithischen Bronze- und eisenzeitlichen Niveaus aus der Peştera Hoţilor von Băile Herculane, Dacia, N.S., XV, p. 133-136;
MARIN CÂRCIUMARU,1971, Analiza polinică a stratului de locuire musteriană din peştera Cheia (Dobrogea), Pontica, 4., p. 23-29;
MARIN CÂRCIUMARU,1971, Studiul palinologic preliminar în peştera Calului din Defileul Vârghişului (Munţii Perşani), Historica, II, p. 317-321;
 
1972
 
MARIN CÂRCIUMARU,1972, Analiza polinică a stratelor de la Bucov (jud. Prahova), SCIV, 23, 3, p. 427-432;
MARIN CÂRCIUMARU,1972, Bulletin d’analyse pollinique de Prundu, Travaux du Muséum d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, vol. XII, p. 431-438;
ALEXANDRU PĂUNESCU, FLOREA MOGOŞANU, MARIN CÂRCIUMARU, 1972, Unele consideraţii privind paleoliticul mijlociu din Dobrogea, Pontica, 5, p. 11-28;
1973
 
MARIN CÂRCIUMARU, 1973, Compte rendu de l’analyse pollinique des coprolithes d’Icoana – Portes de Fier, Actes du VIIIe Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohostoriques, Beograd 9-15 septembre 1971, Tome deuxième, Raports et Corapports, Beograd, p. 172-173;
MARIN CÂRCIUMARU,1973, Analiza polinică a coprolitelor din staţiunea arheologică de la Icoana (Defileul Dunării), SCIV, 24, 1, p. 5-14;
MARIN CÂRCIUMARU, 1973, Determinări polinice în strate arheologice, privind cultivarea plantelor de către omul primitiv, Terra Nostra, III, p. 67-72 ;
MARIN CÂRCIUMARU,1973, Câteva aspecte privind oscilaţiile climatului din Pleistocenul superior în sud-vestul Transilvaniei, SCIV, 24, 2, p. 179-205;
MARIN CÂRCIUMARU,1973, Analyse pollinique des coprolithes livrés par quelques stations archéologiques des deux bords du Danube dans la zone des “Portes de Fer”, Dacia, N.S., XVII, p. 53-60;
MARIN CÂRCIUMARU, 1973 - Bruno Bastin, La cronostratigraphie du Würm en Belgique, à la lumière de la pallinologie des loess et limone, Annalles de la Societé Géologique de Belgique, 93/III, 1970, p. 545-580, 3 tab., 7 diagr., SCIV, 24, p.153 – 157.
1974
 
MARIN CÂRCIUMARU,1974, Condiţiile climatice din timpul sedimentării depozitelor pleistocene din peştera Hoţilor de la Băile Herculane, SCIVA, 25, 3, p. 351-357;
MARIN CÂRCIUMARU, 1974 - Sietse Bottema, Late Quaternary vegetation history of nortwestern Greece, Groningen, 190 p., 34 fig, 8 tab., SCIVA, 28, 2, 1977, p.279-281.  
 
1975
 
MARIN CÂRCIUMARU, VASILA GLĂVAN,1975, Analiza polinică şi granulometrică a sedimentelor din peştera Gura Cheii (Râşnov), SCIVA, 26, 1, p. 9-15;
MARIN CÂRCIUMARU, ALEXANDRU PĂUNESCU, 1975,  Cronostratigrafia şi paleoclimatul tardenoazianului din depresiunea Întorsura Buzăului, SCIVA, 26. 3, p. 315-341;
 
1976
 
MARIN CÂRCIUMARU, 1976 - Maurice Reille, Contribution pollenanalitique à l’histoire tardiglaciaire et holocène de la végétation de la montagne corse, Teză prezentată la Université d’Aix-Marseille III, 1975, SCIVA, 27, 3, p. 415-416.
MARIN CÂRCIUMARU, ALEXANDRU PĂUNESCU,1976, Paleogeografia paleoliticului mijlociu din Podişul Dobrogei, SCIVA, 27, 3, p. 331-345;
ALEXANDRU PĂUNESCU, ANA CONEA, MARIN CÂRCIUMARU, VENERA CODARCEA, ALEXANDRU V. GROSSU, RADU POPOVICI, 1976, Consideraţii arheologice, geocronologice şi paleoclimatice privind aşezarea Ripiceni-Izvor, SCIVA, 27, 1, p. 5-21;
Dicţionar de istorie veche a României, sub redacţia prof. dr. doc. D. M. Pippidi, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976;
 
1977
 
MARIN CÂRCIUMARU,1977, Interglaciarul Boroşteni (Eem=Riss-Würm=Mikulino) şi unele consideraţii goecronologice privind începuturile musterianului în România pe baza rezultatelor palinologice din peştera Cioarei-Boroşteni (jud. Gorj), SCIVA, 28, 1, p. 19-36;
MARIN CÂRCIUMARU,1977, Cercetări paleoclimatice şi paleoetnobotanice în staţiunea de la Cârlomăneşti (jud. Buzău). Date privind cultivarea unor cereale şi plante de cultură, SCIVA, 28, 3, p. 353-364;
MARIN CÂRCIUMARU,1977, Contribuţii palinologice la cunoaşterea oscilaţiilor climatice din pleistocenul superior pe teritoriul României, St. cerc. geol., geofiz., geogr., Seria Geografie, XXIV, 2, p. 191-198;
MARIN CÂRCIUMARU,1977, Date privind începuturile cultivării cerealelor pe teritoriul României, în “Documente noi descoperite şi informaţii arheologice”, Bucureşti, p. 13-15;
MARIN CÂRCIUMARU, EDITH IONESCU, 1977, Seminţe de cereale şi leguminoase din aşezarea de la Histria (secolul al VI-lea e.n.), SCIVA, 28, 2, P. 267-270;
ALEXANDRU PĂUNESCU, EMILIA CÂRCIUMARU, MARIN CÂRCIUMARU, POMPILIU VASILESCU, 1977, Semnificaţia cronostratigrafică şi paleoclimatică a unor analize chimice, granulometrice şi palinologice în unele aşezări paleolitice din Bazinul Ceahlăului. Consideraţii asupra tipului şi caracterului aşezărilor, SCIVA, 28, 2, p. 157-183;
 
1978
 
MARIA BITIRI, MARIN CÂRCIUMARU, 1978, Atelierul de la Mitoc-Valea Izvorului şi locul lui în cronologia paleoliticului României, SCIVA, 29, 4, p. 463-480;
Dragoslav Srejovic, Zagorka Letica, Vlasac, A Mesolithic Settlement in Iron Gates, Beograd, 1978 (capitolul: MARIN CÂRCIUMARU, “L’analyse pollinique des coprolithes de la station archéologique de Vlasac”, vol. I, p. 31-34).
F. Mogoşanu, Paleoliticul din Banat, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1978 (capitolul: MARIN CÂRCIUMARU, Studiul paleoclimatic şi geocronologic asupra unor staţiuni paleolitice din Banat, p. 83-101); 
 
1979
 
MARIN CÂRCIUMARU,1979, Paysage paléophytogéographique, variations du climat et géochronologie du Paléolithique moyen et supérieur de Roumanie, Dacia, N.S., XXIII, p. 21-29;
MARIN CÂRCIUMARU,1979, Analyse pollinique des couches Néolithiques de Padea et Leu (dép. de Dolj), Dacia, N.S., XXIII, p. 65-68;
MARIN CÂRCIUMARU, MARIA BITIRI, 1979, Picturi rupestre la Cuciulat pe Someş. Manifestări artistice preistorice?, SCIVA, 30, 2, p. 285-290;
MARIN CÂRCIUMARU, ADRIAN MURARU, EMILIA CÂRCIUMARU, ANGELA OTEA, 1977-1979,  Contribuţii la cunoaşterea surselor de obsidian ca materie primă pentru confecţionarea uneltelor paleolitice pe teritoriul României, Memoria Antiquitatis, IX-XI, p. 561-603;
MARIA BITIRI, MARIN CÂRCIUMARU, POMPILIU VASILESCU, 1979, Paleoliticul de la Mitoc-Valea Izvorului – specificul culturii şi mediul natural, Hierasus, Anuar ’78, I, p. 33-41;
 
1980
 
MARIN CÂRCIUMARU, 1980, Mediul geografic în Pleistocenul superior şi culturile paleolitice din România, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1980, 268 p., 85 fig., 22 tab; C. Z. pentru biblioteci mari 551.791 (498): 571 (498: 119.714).
MARIN CÂRCIUMARU, MARIA BITIRI, 1980,  Cele mai vechi picturi rupestre paleolitice din România, Revista Muzeelor şi Monumentelor. Monumente istorice şi de artă, XLIX, 1, p. 3-10.
MARIA BITIRI, MARIN CÂRCIUMARU,1980, Le milieu naturel et quelques problèmes concernant le développement du Paléolithique supérieur sur le territoire de la Roumanie, Colloque International “L’Aurignacien et le Gravettien (Périgordien) dans leur cadre écologique”, Nitra, p. 65-75, Dépôt legal D/1982/0480/5;
MARIA BITIRI, MARIN CÂRCIUMARU, 1980, Primele dovezi de cultură materială şi artă paleolitică în judeţul Sălaj, Acta Musei Porolissensis, IV, p. 17-23;
EMILIA CÂRCIUMARU, MARIN CÂRCIUMARU,1980, Analyse chimique et spectografique d’un échantillon de Branişte, Dacia, N.S., XXIV, p. 221;
 
1981
 
MARIN CÂRCIUMARU,1981, Cercetări paleoclimatice într-o secvenţă stratigrafică cu Elephas trogontherii şi unelte paleolitice premusteriene de la Amărăşti-Fărcaş, SCIVA, 32, 2, p. 119-121;
MARIN CÂRCIUMARU,1981, O peşteră cu pictură rupestră paleolitică descoperită pe Valea Someşului, Studii şi cercetări de Istoria artei, 28, p. 123-125;
MARIN CÂRCIUMARU,1981, Contribuţii la cunoaşterea paleogeografiei pleistocenului inferior din sudul Carpaţilor pe baza studiului palinologic al unui profil de la Bugiuleşti-Tetoiu (Valea lui Grăunceanu), Revista muzeelor şi monumentelor, 9, p. 52-67;
MARIN CÂRCIUMARU, MARIA BITIRI, 1981, The significance of rupestral paintings in the Someş Valley, Noesis, VIII, p. 119-121;
MARIA BITIRI, MARIN CÂRCIUMARU, 1981, Consideraţii asupra unor probleme privind dezvoltarea paleoliticului superior şi mediul său natural pe teritoriul României, SCIVA, 32, 1, p. 3-19;
MARIA BITIRI, MARIN CÂRCIUMARU, 1979-1981, Aşezarea paleolitică de la Buşag şi mediul său natural, Marmaţia, 5-6, p. 79-106;
SILVIA MARINESCU-BÂLCU, MARIN CÂRCIUMARU,ADRIAN MURARU, 1981, Contributions to the ecology of Pre- and Proto-Historic habitations at Târpeşti, Dacia, N.S., XXV, p. 7-31;
 
1982
 
MARIN CÂRCIUMARU,1982, Câteva datări C14 în contextul schemei paleoclimatice a pleistocenului superior din România, SCIVA, 33, 4, p. 359-401;
MARIN CÂRCIUMARU,1982, Consideraţii generale asupra oscilaţiilor climei în ultimii 5.000 de ani, Anuarul Muzeului Judeţean Suceava, IX, p. 469-477;
MARIN CÂRCIUMARU,1982 - Linda Ellis, Techniques in Archaeology. A Guide to the Literature, 1920-1980, New York- Londra, SCIVA, 36, 1985, 3, p. 270-271.
 
1983
 
MARIN CÂRCIUMARU, 1983, Peintures rupestres de la grotte Cuciulat (Roumanie), Bulletin de la Société Préhistorique française, Tome 80, 1983, 3, p. 827-834;
MARIN CÂRCIUMARU,1983, Consideraţii paleoetnobotanice şi contribuţii la agricultura geto-dacilor, Thraco-Dacica, IV, 1-2, p. 126-134;
MARIN CÂRCIUMARU,1983, Noi determinări de seminţe carbonizate şi impresiuni de seminţe descoperite în straturile arheologice din Moldova, Anuarul Muzeului Judeţean Suceava, X, p. 827-834;
MARIN CÂRCIUMARU,1983, Contribuţii la cunoaşterea agriculturii geto-dacilor pe baza unor determinări de seminţe carbonizate şi analize sporopolinice din aşezarea de la Cârlomăneşti (jud. Buzău), Materiale de istorie agrară a României, Ialomiţa, p. 237-242;
 
1984
 
MARIN CÂRCIUMARU,1984, Consideraţii paleoetnobotanice şi contribuţii la agricultura geto-dacilor (II), Thraco-Dacica, V, 1-2, p. 171-176;
MARIN CÂRCIUMARU,1984, Paleomediul şi geocronologia tardenoazianului de la Erbiceni (jud. Iaşi), SCIVA, 35, 4, p. 288-300;
SILVIA MARINESCU-BÂLCU, ALEXANDRA BOLOMEY, MARIN CÂRCIUMARU,ADRIAN MURARU, 1984, Ecological, Economic and Behavioural aspects of the Cucuteni A-4 Commnunity at Drăguşeni, Dacia, N.S., XXVIII, 1-2, p. 41-46;
 
1985
 
MARIN CÂRCIUMARU, 1985, La grotte de Cuciulat. Peinture rupestre recemment découvert en Roumanie, Bollettino del Centro Camuno di Studi Preistorici, 22, 1985, p. 89-97, ISSN 0577-2168;
MARIN CÂRCIUMARU, 1985, Les cultures lithiques du Paléolithique supérieur en Roumanie. Chronologie et conditions du milieu, Actes du Colloque de Liège du 3 au 7 octobre 1984 “La signification culturelle des industrie lithiques”, BAR International Series, 239, p. 235-255, ISBN 0 86054-309 9;
MARIN CÂRCIUMARU,1985, Consideraţii paleoetnobotanice şi contribuţii la agricultura geto-dacilor (III), Thraco-Dacica, VI, 1-2, p. 182-188;
MARIN CÂRCIUMARU,1985, La rélation homme-environnment élément important de la dynamique de la société humaine au cours du Paléolithique et de l’Epipaléolithique sur le territoire de la Roumanie, Dacia, N.S., XXIX, 1-2, p. 7-34;
MARIN CÂRCIUMARU,1985, Le collier de semences d’Ulmeni (culture de Gumelniţa), Dacia, N.S., XXIX, 1-2, p. 125-127;
MARIN CÂRCIUMARU,1985, Seminţe carbonizate din colecţiile Muzeului judeţean Călăraşi, Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos, p. 105-106;
MARIN CÂRCIUMARU, FELICIA MONAH, 1985, Reconsiderări asupra determinărilor de seminţe carbonizate de la Frumuşica şi Valea Lupului, SCIVA, 36, 4, p. 351-352;
MARIN CÂRCIUMARU, FELICIA MONAH,1985, Raport preliminar privind seminţele carbonizate de la Poduri-Dealul Ghindarului, judeţul Bacău, Memoria Antiquitatis, IX-XI (1977-1979), Piatra Neamţ, p. 699-708;
SILVIA MARINESCU-BÂLCU, MARIN CÂRCIUMARU,ADRIAN MURARU, 1985, Contribuţii la ecologia locuirilor pre- şi proto-istorice de la Târpeşti. Memoria Antiquitatis, IX-XI (1977-1979), Piatra Neamţ, p. 643-684;
 
1986
 
MARIN CÂRCIUMARU, 1986, Valence chronologiques de la palynologie-confirmations dans les couches paléolithiques de Roumanie, Acta Interdisciplinaria, Nitra, Tomus IV, 1986, p. 175-180;
MARIN CÂRCIUMARU,1986, Consideraţii paleoetnobotanice şi contribuţii la agricultura tracilor şi geto-dacilor (IV), Thraco-Dacica, VII, 1-2, p. 129-133;
MARIN CÂRCIUMARU,1986, Confruntări, confirmări şi infimări în geocronologia paleoliticului din România, SCIVA, 37, 3, p. 256-261;
MARIN CÂRCIUMARU,1986, Contribuţii la agricultura preistorică a Olteniei, Litua, 1986, p. 5-9;
MARIN CÂRCIUMARU,1986 - Jean Abélanet, Signes sans paroles. Cent siècles d’art rupestre en Europe Occidentale, Hachette, Collection “ La Mémoire du Temps” dirigée par Jean Guillame, Paris, 345p. 74 fig., 34 pl., Thraco-Dacica, IX, 1988, p. 235-236.
MARIN CÂRCIUMARU, FELICIA MONAH, 1985-1986, Determinări paleoetnobotanice pentru Eneoliticul din Moldova, Acta Moldaviae Meridionalis, Vaslui, VII-VIII, p. 57-64;
 
1987
 
MARIN CÂRCIUMARU,1987, L’environnement et géochronologie du Paléolithique et Epipaléolithique de la Roumanie, în “La génèse et l’évolution des cultures paléolithiques sur le territoire de la Roumanie”, Iaşi-Botoşani, 1985, Iaşi, p. 97-104;
MARIN CÂRCIUMARU,1987, Plante folosite de traco-geto-daci (încercare de sinteză) (V), Thraco-Dacica, VIII, 1-2, p. 171-176;
MARIN CÂRCIUMARU, 1987 - André Leroi-Gourhan 1911-1986 (Necrolog), SCIVA, 38, 4, p. 403-406.
MARIN CÂRCIUMARU, VASILE CHIRICA, 1987, Découvertes d’art paléolithique sur le territoire de la Roumanie, în “La génèse et l’évolution des cultures paléolithiques sur le territoire de la Roumanie”, Iaşi-Botoşani, 1985, Iaşi, p. 63-71;
MARIN CÂRCIUMARU, FELICIA MONAH, 1987, Déterminations paléoetnobotaniques pour les cultures Précucuteni et Cucuteni, în “La civilisation de Cucuteni en contexte européen”, Iaşi-Piatra Neamţ, 1984, Iaşi, p. 167-174;
 
1988
 
MARIN CÂRCIUMARU, 1988, L’art pariétal préhistorique en Roumanie, L’Anthropologie, Tome 92, 1, p. 239-254, ISSN 00035521;
MARIN CÂRCIUMARU, 1988, L’environnement et le cadre chronologique du Paléolithique moyen en Roumanie, în “L’Homme de Neanderthal”, vol. 2, Liège, p. 45-54, Dépôt legal D/1989/0480/1;
MARIN CÂRCIUMARU, PETRU BRIJAN, 1988, Gravurile rupestre din “peştera cu incizii”, în “Documente recent decoperite şi informaţii arheologice”, Bucureşti, p. 14-20;
MARIN CÂRCIUMARU, MIRCEA NEDOPACA, 1988,  Gravurile rupestre din peştera Cizmei, Thraco-Dacica, IX, p. 181-196;
MARIN CÂRCIUMARU, MIRCEA NEDOPACA, 1988, Gravurile rupestre din peştera Cizmei, în “Documente recent descoperite şi informaţii arheologice”, Bucureşti, p. 3-13;
TRAIAN NAUM, MARIN CÂRCIUMARU,EUGENIA NIŢOI, 1988,  Megalitul gravat de la Gura Haitii, com. Şaru Dornei, jud. Suceava, SCIVA, 39, 2, p. 143-157;
TRAIAN NAUM, MARIN CÂRCIUMARU,EUGENIA NIŢOI, 1988, Megalitul gravat de la Gura Haitii (com. Şaru Dornei, jud. Suceava), în “Documente recent decoperite şi informaţii arheologice”, Bucureşti, p. 21-34;
 
1989
 
MARIN CÂRCIUMARU, 1988/1989, Répéres de l’art rupestre préhistorique en Roumanie, Ars Praehistorica, t. VI-VIII, 1988/1989, p. 131-144, ISSN 0212-7288;
MARIN CÂRCIUMARU, 1989, Contexte stratigraphique, paléoclimatique et géochronologique des civilisations du Paléolithique moyen et supérieur en Roumanie, L’Anthropologie (Paris), Tome 93 (1989), no. 1, p. 99-122, ISSN 00035521;
MARIN CÂRCIUMARU, 1989, Étude paléoetnobotanique pour les habitats néolithiques et énéolithiques de la Roumanie, Palaeoethnobotany and Archaelogy, International Work-Group for Palaeoethnobotany 8th Symposium Nitra – Nove Vozokany, Acta Interdisciplinaria Archaeologica, VII, p. 61-73;
MARIN CÂRCIUMARU,1989 - Jean Philippe Rigaud (sous la direction de), La grotte Vaufrey. Paléoenvironnement-Chronologie-Activités humaines (Mémoires de la Société Préhistorique française , 19, 1988), Chalons-sur-Marne, 616 p., SCIVA, 43, 1, p. 91-93;
MARIN CÂRCIUMARU, PETRU BRIJAN, 1989, Gravurile rupestre din “peştera cu incizii”, SCIVA, 40, 1, p. 73-81;
MARIN CÂRCIUMARU, ROXANA IORGA, 1989, Metode de datare absolută a vârstei în arheologie, în “Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos”, Călăraşi, III-IV, 1987, p. 133-153;
 
1990
 
MARIN CÂRCIUMARU, 1990, Date paleoetnobotanice din aşezarea de la Carei, Thraco-Dacica, XI, 1-2, p. 239;
MARIA BITIRI-CIORTESCU, VIOREL CĂPITANU, MARIN CÂRCIUMARU, 1989, Paleoliticul din sectorul subcarpatic al Bistriţei în lumina cercetărilor de la Lespezi – Bacău, Carpica, XX, p. 7-52;
 
1991
 
MARIN CÂRCIUMARU, 1991, L’analyse pollinique du l’habitat paléolithique de Cladova, Anthropologie, XXIX, Brno, 1-2, p. 123-125;
MARIN CÂRCIUMARU,1991, Etude palynologique et quelques considérations géochronologiques sur le dépôt de l’établissement Mitoc-Pârâul lui Istrati, département de Botoşani, în “Le Paléolithique et le Néolithique de la Roumanie en contexte européen”, Iaşi, p. 25-39;
MARIN CÂRCIUMARU,1991, Răspuns la critica unei cărţi, SCIVA, 42, 3-4, p. 189-198;
MARIN CÂRCIUMARU,1991 - Technologie Préhistorique, sous la direction de Jacques Tixier, Édition du CNRS, Paris, 1988, 153 p., 33 fig., B.A.I., IV, , p.459-460.
MARIN CÂRCIUMARU, 1991 - Géologie de la Préhistoire: méthodes, techniques, applications, sous la direction de Jean- Claude Miskovski et Hubert Curien, Édition Association pour l’Étude de l’Environnement Géologique de la Préhistoire, Paris, 1987, 1287 p., 355 fig., 55 tab., 40 pl., 76 ph., B.A.I., IV, p. 460-462.
MARIN CÂRCIUMARU,1991 - Edouart Piette, Histoire de l’art primitif; Précéde de Piette, Pionnier de la Préhistoire par Henri Delporte, Picard, Paris, 1987, 276 p. 21 fig., B.A.I., IV, P. 463.                          
MARIN CÂRCIUMARU,1991 - Nature et fonctions des foyers préhistoriques- Actes du Colloque International de Nemours 12-14 mai 1987, sous la direction de Monique Olive et Yvette Taborin, éd. A.P.P.À.I.F. Nemours, Mémoires du Musée de Préhistoire d’Ile de France, no. 2, 1989, 334 p., B.A.I., IV, p. 471;
 Progress in Old World Palaeoethnobotany, Edited by W. Van Zeist, K. Wasylikowa, K.-E. Behre, A. A. Balkema/Rotterdam/Brookfield, 1991, 350 p., ISBN 90 6191 881 2 (capitolul 11: K. WASYLYKOVA, MARIN CÂRCIUMARU, E. HAJNALOVA, B. P. HARTYANYI, C. A. PASHKEVICH, E. V. YANUSHEVICH, East-Central Europe, p. 207-239;
 
1992
 
MARIN CÂRCIUMARU,1992, Reconstitutions du paléomillieu et géochronologie du Pléistocene supérieur du Roumanie, Revue Roumanie de Géographie, Tome 36, p. 36-70;
MARIN CÂRCIUMARU, 1992, Adaptations humaines au millieu pendant le Paléolithique supérieur et le Mésolithique dans les Carpates, Preistoria Alpina, 28/2, Proceedings of the International colloquium “Human Adaptations to the Mountain Environment in the Upper Palaeolithic and Mesolithic”, Trento, 5-11 october p. 139-148;
MARIN CÂRCIUMARU, 1992, Palenvironmental and Geochronological Reconstructions of the Upper Pleistocene in Romania, 27th International Geographical Congress, Washington, p. 86;
MARIN CÂRCIUMARU,1992 - Sophie A. de Beaune, Lampes et godets au Paléolithique (XXIII supplément à “Gallia Préhistoire”, Edition du C.N.R.S.), Paris, 1987, 278 p., 93 fig., XVI pl., 81 tab., SCIVA, 43, 1, P. 93-94;
EMILIAN ALEXANDRESCU, CORNELIU BELDIMAN, MARIN CÂRCIUMARU,STEVEN B. MERTENS, 1992, Cercetări arheologice în endocarstul din sudul Munţilor Vâlcan, Cercetări arheologice, IX, p. 29-56;
SILVIA MARINESCU-BÂLCU, MARIN CÂRCIUMARU, 1992, Colliers de Lithospermum purpureo-coerulem et de “perles” de cerf dans l’Enéolithique de Roumanie dans le contexte Central et Sud-Est Européen, Préhistoire européenne, Vol. 2, p. 70-88;
SILVIA MARINESCU-BÂLCU, MARIN CÂRCIUMARU,1992, Coliere de Lithospermum purpureo-coeruleum şi “perle” de cerb în Neoliticul din România în contextul centrului şi sud-estului Europei, SCIVA, 43, 4, p. 355-370;
 
1993
 
MARIN CÂRCIUMARU, 1993, Paléoenvironnement et chronostratigraphie du Paléolithique moyen et supérieur en Roumanie, Actes du XII-ème Congrès International de Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Bratislava, 1-7, Septembre 1991, Bratislava, p. 224-231;
MARIN CÂRCIUMARU,1993, Paléoenvironnement et chronostratigraphie du Paléolithique moyen et supérieur en Roumanie, Analele Universităţii din Târgovişte, Anul I, nr. 1, p. 67-76;
 
1994
 
MARIN CÂRCIUMARU, 1994, Paléoenvironnement et chronostratigraphie du Paléolithique moyen et supérieur en Roumanie, Paléoecologie et géochronologie des industries du Paléolithique supérieur ancien de la Roumanie, în “El Cuadro géochronologico del Paleolitico superior inicial”, Museo y Centro de Investigacion de Altamira. Monografias, No. 13, p. 15-23, ISBN 84-8181-024-X;
MARIN CÂRCIUMARU, CORNELIU BELDIMAN, ROXANA DOBRESCU, AURELIAN COSMA, 1994, Lapoş jud. Prahova, în Cronicǎ, campania 1993, A XXVIII-a sesiune naţionalǎ de rapoarte arheologice, Satu-Mare, 12-15 mai 1994, p. 35-36.
MARIN CÂRCIUMARU, ALEXANDRU TOMESCU, Palinologia. Aplicaţiile ei în arheologie, Bucureşti, 1994, 56 p., 7 fig.;
Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României, Editura Enciclopedică, Bucureşti, Vol. I, 1994, (A-C), 401 p., 129 fig., ISBN 973-45-0044-9.           
 
1995
 
MARIN CÂRCIUMARU, 1995, Transition du Paléolithique moyen au Paléolithique supérieur en Roumanie: contexte paléoclimatique et chronologie, Actes du Colloque de Miskolc “Les industries à pointes foliacées d’Europe Centrale”, Paleo, Revue d’Archeologie préhistorique, Supplément, No. 1, p. 101-104, ISSN 1262-3075; ISBN 2-911233-00-X.
MARIN CÂRCIUMARU,1995 - Păunescu Alexandru, Ripiceni-Izvor. Paleolitic şi Mezolitic. Studiu monografic, Editura Academiei Române, Bucarest, 1993, 228 p., Préhistoire Européenne, Volume 7, p. 267-274;
MARIN CÂRCIUMARU,1995 - Alexandru Păunescu, Ripiceni-Izvor. Paleolitic şi Mezolitic. Studiu monografic, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1993, 228 p., 108 fig., SCIVA, 46, 1, p. 73-80;
MARIN CÂRCIUMARU, BELDIMAN CORNELIU, CĂPIŢĂ CAROL, Lapoş „Poiana Roman”, jud. Prahova,1995,Cronica Cercetărilor Arheologice, Campania 1994, Comisia Naţională de Arheologie, A XXIX-a Sesiune Naţională de Rapoarte arheologice, Cluj-Napoca, 11-14 mai, 1995,  p. 49-50.
MARIN CÂRCIUMARU, CORNELIU BELDIMAN, CĂPIŢĂ CAROL, MARCEL OTTE, AUGUSTE PATRICK, 1995, Boraşteni, « Peştera Cioarei », com. Peştişani, jud Gorj, CCA, Campania 1994, Comisia Naţională de Arheologie, A XXIX-a Sesiune Naţională de Rapoarte arheologice, Cluj-Napoca, 11-14 mai, 1995, p. 12.
MARIN CÂRCIUMARU, MARCEL OTTE, MARGUERITE ULRIX-CLOSSET,1995, Séquence Pléistocene à la “Peştera Cioarei” (Grotte des Corbeaux à Boroşteni en Oltenie), Préhistoire Européenne, volume 7, p. 35-46;
 
1996
 
MARIN CÂRCIUMARU, 1996, Paleoetnobotanica. Studii în Preistoria şi Protoistoria României (Agricultura preistorică şi protoistorică a României), Editura Glasul Bucovinei, Helios, Iaşi, 1996, 201 p., 61 fig., 21 pl., 30 tab.; ISBN 973-98011-5-3.
MARIN CÂRCIUMARU, 1995-1996, Prehistoric and Protohistoric of Romania (first and second part), Analele Universităţii “Valahia” Târgovişte, Fasc. II, Secţiunea III, p. 136-159;
MARIN CÂRCIUMARU, ROXANA DOBRESCU, 1996, Lapoş, în Cronicǎ, campania 1995, A XXX-a sesiune naţionalǎ de rapoarte arheologice, Brǎila, 2-5 mai, p. 71.
MARIN CÂRCIUMARU, ROXANA DOBRESCU, CAROL CĂPIŢĂ, 1997, Lapoş, în Cronicǎ, campania 1996, A XXXI-a sesiune naţionalǎ de rapoarte arheologicǎ, Bucureşti, 12-15 mai, p. 33-34.
MARIN CÂRCIUMARU, GHEORGHE OLTEANU, RODICA DINCĂ, RODICA ŞTEFĂNICĂ, CRISTIAN TĂTARU, 1996, Săpăturile de la Lapoş, în Lucrările Simpozionului de Arheologie, Târgovişte, 23-25 noiembrie 1995, Universitatea "Valahia" Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Secţia Istorie-Arheologie, Târgovişte, p. 32-33;
MARIN CÂRCIUMARU, GHEORGHE OLTEANU, ROMICĂ PAVEL, SIMONA STAN, MARIANA ŢUŢUIANU, MINODORA ŢUŢUIANU, 1996, Săpăturile arheologice din peştera Cioarei-Boroşteni, în Lucrările Simpozionului de Arheologie, Târgovişte, 23-25 Noiembrie 1995, Universitatea “Valahia” Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Secţia: Istorie-Arheologie, Târgovişte, p. 17-18;
MARIN CÂRCIUMARU, MARCEL OTTE, ROXANA DOBRESCU, 1996, Objets de parure découverte dans la Grotte Cioarei (Boroşteni, dép. Gorj-Roumanie), Préhistoire Européenne, vol. 9, p. 403-415;
 MARIN CÂRCIUMARU, MARCEL OTTE, ROXANA DOBRESCU, CAROL CĂPIŢĂ, 1996, Boroşteni, « Peştera Cioarei »,Cronica cercetǎrilor arheologice, Campania 1995, A XXX-a Sesiune Naţionalǎ de Rapoarte arheologice, Brǎila, 2-5 mai 1996, p. 13-14;
MARIN CÂRCIUMARU, MARCEL OTTE, MARGUERITE ULRIX-CLOSSET,1996, Paléoenvironnement et adaptation culturelle des néandertaliens de la grotte Cioarei à Borosteni (Roumanie), Actes du colloque international de Liège “Nature et Culture”, 13-17 décembre 1993 (sous la direction de Marcel Otte), ERAUL, no. 68, p. 141-158, Dépôt legal D/1995/0480/22;
MARIN CÂRCIUMARU, ROMICĂ PAVEL, RODICA DINCĂ, 1996, Un sondaj din peştera “Cu Gamele” – Cheile Râşnoavei, în Lucrările Simpozionului de Arheologie, Târgovişte, 23-25 Noiembrie 1995, Universitatea “Valahia” Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Secţia: Istorie-Arheologie, Târgovişte, p. 27-28;
MARIN CÂRCIUMARU, ROMICĂ PAVEL, RODICA DINCĂ, 1996, Trei obiecte de artă descoperite în peştera Cioarei (Boroşteni, com. Peştişani, jud. Gorj), în Lucrările Simpozionului de Arheologie, Târgovişte 23-25 noiembrie 1995, Universitatea "Valahia" Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Secţia Istorie-Arheologie, Târgovişte, p.46-48;
MARIN CÂRCIUMARU, MARGUERITE ULRIX-CLOSSET, 1996,  Paléoenvironnement et adaptation culturelle des néandertaliens de la grotte Cioarei à Boroşteni (Roumanie), in M. Otte (Sous la direction de), Nature et Culture, Actes du colloque international de Liège, 13-17 décembre 1993, ERAUL, 68, p. 143-160.
MARCEL OTTE, MARIN CÂRCIUMARU, MARGUERITE ULRIX-CLOSSET, CORNEL BELDIMAN, 1996, Comportament techniques au moustérien de la « Peştera Cioarei » (Olténie), in A. Bietti, S. Grimaldi (éds.), Actes de la Table ronde de Rome, mai, 1995, Quaternaria Nova, VI, p. 83-92.
MARCEL OTTE, MARGUERITE ULRIX-CLOSSET, MARIN CÂRCIUMARU, 1996, Comportament techniques au moustérien de la « Peştera Cioarei » (Olténie), Bull. Soc. Anthropologie et Préhistoire, T. 107, p. 37-44.
Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României, Editura Enciclopedică, Bucureşti, Vol. II, 1996 (D-L), 336 p., ISBN 973-45-0174-7.
 
1997
 
MARIN CÂRCIUMARU, ROXANA DOBRESCU, 1997,Paleoliticul superior din peştera Cioarei (Boroşteni, com. Peştişani, jud. Gorj), SCIVA, 48, 1, p. 31-62;
            MARIN CÂRCIUMARU, ROXANA DOBRESCU, 1997, Peştera Cioarei, jud. Gorj, Cronica Cerctărilor arheologice 1983-1992, A XXXI-a Sesiune Naţională de Rapoarte arheologice, Bucureşti, 12-15 iunie, 1997, p. 68-70.
MARIN CÂRCIUMARU, ROXANA DOBRESCU, MIRCEA ANGHELINU, OLTEANU GHEORGHE, CÂRSTINA OVIDIU, PAVEL ROMICĂ, CÂRCIUMARU RADU, DINCĂ RODICA, COSAC MARIAN, MĂRGĂRIT DAN, 1997, Mărturii de artă paleolitică în peştera Cioarei de la Boroşteni, comuna Peştişani, judeţul Gorj, Litua-Studii şi cercetări, VII, p. 19-28.
            MARIN CÂRCIUMARU, ROXANA DOBRESCU, MARCEL OTTE, MARILENNE PATOU-MATISSE, PATRICK AUGUSTE PATRICK, ELENA TERZEA, CAROL CĂPIŢĂ, 1997, Boroşteni « Peştera Cioarei », Com. Peştişani, Jud. Gorj, Cronica sǎpǎturilor arheologice, Campania 1996, A XXXI-a Sesiune Naţionalǎ de Rapoarte arheologice, Bucureşti, 12-15 mai, 1997, p. 5-6.  
 
1998
 
          MARIN CÂRCIUMARU, 1998,Le Paléolithque moyen dans les grottes des Carpates Méridionales, in M. Otte (Sous la direction de), Préhistoire d’Anatolie. Genèse des deux mondes, Volume I, Actes du colloque international, Liège, 28 avril-3 mai 1997, ERAUL 85, p. 57-75.
 
1999
 
MARIN CÂRCIUMARU, Le Paléolithique en Roumanie, Editions Jérôme Millon, Grenoble, 1999, 260 p., 100 fig., 19 tab.; ISBN 2-84137-082-8.
MARIN CÂRCIUMARU, 1999, Evoluţia omului în Cuaternar, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 215 p., 144 fig., (Partea I-a Paleogeografia cuaternarului, Partea a II-a Paleoantropologia umană), ISBN, 973-588-177-2 (Ediţia I-a).
MARIN CÂRCIUMARU,1999, Les decouvertes anthropologiques de la Roumanie, Annales d’Université “Valahia” Târgovişte, Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome I, 6, p. 11-24;
MARIN CÂRCIUMARU, MIRCEA ANGHELINU, RODICA DINCĂ, 1999,  Racloarul de la Măgura Uroiului (Racloir de Măgura Uroiului), Apulum,p. 7-9.
MARIN CÂRCIUMARU, MIRCEA ANGHELINU, ROXANA DOBRESCU, OVIDIU CÂRSTINA, 1999, Lapoş-Poiana Roman jud. Prahova, în Cronicǎ, campania 1998, A XXXIII-a sesiune naţionalǎ de rapoarte arheologice, Vaslui, 30 iunie-4 iulie, p. 62-63.
MARIN CÂRCIUMARU, MIRCEA ANGHELINU, ROXANA DOBRESCU, MĂDĂLINA TĂNASE, OVIDIU CÂRSTINA, 1999, Poiana Cireşului-Piatra Neamţ; jud. Neamţ, 1999, Cronica Cercetrilor arheologice, Campania 1998, A XXXIII-a Sesiune Naţională de Rapoarte arheologice, Vaslui, 30 iunie-4 iulie, p. 87-89.

 

Pagina