CURRICULUM VITAE

Printer-friendly versionSend by emailPDF version
Data si locul nasterii: 26 octombrie 1941, Gura Padini, jud. Olt, Romania
Studii:   - Clasele I-IV Scoala primara din Gura Padini (1948-1952);
             - Clasele V-XI Liceul din Corabia, jud. Olt (1952-1959);
             -  Facultatea de Geologie-Geografie a Universitatii Bucuresti (1962-1967).
             - Doctor in geografie din anul 1979
             - Conducere doctorat în domeniul Istorie – Arheologie preistorică, din anul 1999
Stagiu militar: 1959-1961 la Someseni-Cluj.
Adresa:privată: Bucureşti, Aleea Băiuţ, nr. 1, Bl. D-13, sc. B, et. I, ap. 14, sector 6.
         ▪ serviciu:Universitatea “Valahia” din Târgovişte, Scoala Doctorala, Str.     Lt. Stancu Ion, nr. 34-36, Târgovişte 130105, Târgovişte, jud. Dambovita, România
E-mail: « [email protected] »
Telefon: 004-0723827757; 004-0744602597; 004-0245220035; 004-0217775971.
Fax: 004-0245220035.
 
Limbi străine cunoscute:

- Fluent: Franceză - Puţin: Engleză


Experienţă profesională :
 • 1967-1970 Cercetator stiintific la Centrul Academiei din Craiova
 • 1970-1993 Cercetator stiintific principal la Institutul de arheologie Vasile Parvan al Academiei Romane
 • 1992-1997 Conferentiar la Universitatea Valahia din Targoviste
 • 1997-2006 Profesor la Universitatea Valahia din Targoviste
 • 1998-2000 Prodecan al Facultăţii de Stiinţe Umaniste din Universitatea « Valahia » din Târgovişte
 • 2000-2002 Decan al Facultăţii de Stiinţe Umaniste din Universitatea « Valahia » din Târgovişte
 • 2002-2008 Prorector la Universitatea « Valahia » din Targoviste
 • 2005-2007 Profesor invitat al Universitatii Bordeaux I (Franta)
 • 2006-2007 Profesor invitat al Universitatii din Liège
 • 2008-2010 Profesor invitat al Instituto Politecnico de Tomar (Portugalia)
 • Director al Centrului de Cercetare „Preistorie, arheologie interdisciplinară şi conservarea patrimoniului cultural mobil şi imobil” de tip C (2001-2005) şi de tip B începând cu 2.06.2005.
 • 2008 până în prezent Director al Şcolii doctorale din Universitatea „Valahia” din Târgovişte.
Specializări în străinătate:
 • Bursa a Institutului de Arheologie din Londra, de o luna si jumatate, in anul 1973;
 • Bursa a Academiei germane (DAAD) de trei luni, in 1981;
 • Bursa a Institutului de Arheologie din Perigeux, de o luna, in 1990;
 • Bursa AIREX de o luna, in SUA, in 1991.
Activitate ştiinţifică :

  - 219 de lucrări ştiinţifice publicate din care :

 • 24 de cărţi (3 apărute în străinătate) ;
 • 195 articole şi studii ştiinţifice (din care 30 publicate în străinătate, 47 în reviste ale Academiei Române etc.)
 • 155 de comunicări ştiinţifice din care 25 prezentate la manifestări ştiinţifice internaţionale.
Premii şi recunoaşteri naţionale ale activităţii ştiinţifice
 • Premiul „Vasile Pârvan” al Academiei Române, în anul 1981, pentru cartea „Mediul geografic în pleistocenul superior şi culturile paleolitice din România”;
 • Ordinul Meritul pentru Invăţământ în grad de Comandor, prin decretul Preşedintelui României nr. 1.097/2004;
 • Membru permanent în Colegiul de coordonare  al Asociaţiei de Geomorfologie a Academiei Române;
 • Diplomă de Onoare a Muzeului Naţional de Istorie a României – 1997;
 • Diploma de Onoare acordată de Universitatea Bucureşti –Facultatea de Geografie, cu ocazia împlinirii unui secol de învăţământ geografic – 1900-2000 ;
 • Diploma acordată de Belgian Association of Geomorphologists – Italian Association of Physical Georaphy and Geomorphology – French Association of Geomorphologists – Geomorphologistţs Association of Romania ;
 • Premiul de Excelenţă al Patrimoniului Naţional pe anul 2006, pentru ansamblul operei şi contribuţia deosebită la studiul istoriei noastre străvechi, conferit de Asociaţia Română pentru Patrimoniu imobiliar-cultural-istoric, pe anul 2006;
 • Premiul de Excelenţă pentru activitatea ştiinţifică şi profesională şi contribuţia deosebită la prestigiul pe plan naţional şi internaţional al Universităţii „Valahia” din Târgovişte.
 • Doctor Honoris Causa al Universităţii de Vest Timişoara 24 aprilie 2009
 • Profesorul anului în 2009 – Locul I la "Gala Premiilor in educatie", Categoria Profesorul universitar – Fundaţia Dinu Patriciu.
 • Profesor Emerit al Universității Valahia din Târgoviște din 30 mai 2012

 • Premii şi recunoaşteri internaţionale ale activităţii ştiinţifice

  • Membru al „International Société Préhistorique Ariège-Pyrénéesdin Franţa;
  • Member Since 2001 of The American Biographical Institut, has been chosen for distinguished standing and has been confered with an Honorary appointment to THE RESEARCH BOARD OF ADVISORS;
  • Membru al International Geological Correlation Programme - Paleohydrological change in the Last 15.000 years”;
  • Membru al Comisiei de studiu paleobotanic al zonei euro-siberiene;
  • Membru al I.N.Q.U.A. (Uniunea Internaţională de Studiu a Cuaternarului);
  • Inclus în WHO’s WHO în Romania ;
  • Inclus în WHO’s WHO în Istorie, SUA.

  Di
  rector sau membru al unor granturi sau contracte de cercetare internaţională

  • Responsabil din partea română a programului de cercetare Formation et recherches en paléoécologie de l’Homme fossile, cu Universităţile din Liège şi Louvain (Belgia) – 1995-1996;
  • Director al contractului de Cercetări comune româno-americane pentru perioada mezolitică şi începutul neoliticului, cu Departamentul de Antropologie al Universităţii Urbana-Champaign din Illinois – SUA - 1995;
  • Responsabil din partea română a programului de cercetare Histoire de l’économie des peuples chasseurs-cueilleurs d’Europe Centrale et Orientale au Paléolithique inferieur et moyen, cu L’Institut de Paléontologie Humaine – Paris - 1999.
  • Director din partea română al grantului The Transition from Aurignacian to Gravettian in Central and Eastern Europe (2005-2008), finanţat de Fundaţia Germană pentru Cercetare ştiinţifică (valoare 22.000 euro), în colaborare cu trei instituţii germane (Univ. din Erlangen; Univ. din Bayreuth, Institutul Max Planck din Leipzig).
  • Director al grantului Archaeological Researches in Poiana Cireşului (2005-2006) (valoare în 2005 de 3.000 euro), în colaborare cu trei instituţii germane (Univ. din Erlangen; Univ. din Bayreuth, Institutul Max Planck din Leipzig), una franceză (Univ. Aix-en-Provence) şi câteva instituţii de cercetare din ţară (Complexul Naţional Muzeal Curtea Domnească din Târgovişte, Muzeul judeţean Neamţ, Muzeul Naţional de Istorie a României).
  • Director al programului de cercetare The Carpathian Upper Paleolithic (2005-2007), realizat în regim de coifinanţare între Universitatea „Valahia“ din Târgovişte şi Universitatea din Liège (Belgia). Contribuţia părţii belgiene este de 7.000 de euro, oferiţi de Ministerul Valon al Culturii

  Director de granturi naţionale
  • Director al contractului de cercetare finanţat de Academia Română pentru Cercetările arheologice din peştera Cioarei-Boreşteni, pe anii 1993-1995 ;
  • Grant de tip A cu CNCSIS 1996-1998: Dinamica şi ecologia societăţii preistorice în perspectiva cercetării interdisciplinare. Evoluţia relaţiilor om-mediu ;
  • Director al programului de finanţare a cercetărilor arheologice de către Ministerul Culturii şi Cultelor pentru Cercetările arheologice de pe şantierul arheologic de la Lapoş, şantier şcoală al UVT, pentru anii 1998-2006 ;
  • Director al programului de finanţare a cercetărilor arheologice de către Ministerul Culturii şi Cultelor pentru Cercetările arheologice de pe şantierul arheologic de la Poiana Cireşului – Piatra Neamţ, şantier şcoală al UVT , pentru anii 1999-2006 ;
  • Grant de tip A cu CNCSIS 2001-2003: Reconstituirea economiei comunităţilor preistorice prin cercetări interdisciplinare – Modele de cercetare pe baza unor studii de caz pe şantiere arheologice paleolitice şi neolitice din România ;
  • Grant finanţat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin programul CERES, program prioritar al Ministerului Culturii şi Cultelor 2002-2004: Concepte, metode şi tehnici de cercetare pluridisciplinare moderne implicate în arheologie.
  • Manager proiect ID 5057: « Oportunităţi oferite în cadrul stagiului de pregătire doctorală în vederea creşterii capacităţii şi motivaţiei pentru cercetarea ştiinţifică de performanţă » finanţat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN – Programul operaţional sectorial POS DRU (în valoare de 1.750.000 Euro).
  • Manager proiect ID 63269: "Burse doctorale, premiză pentru creştera competitivităţii şi competenţelor în cercetarea ştiinţifică" finanţat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN - Programul operaţional sectorial POS DRU (în valoare de 2.792.772 Euro)


Conducător de doctorat în domeniul Istorie, specializarea Arheologie preistorică
Conducător de doctorat din 1999. Am în prezent spre îndrumare 18 doctoranzi. Am oferit primul titlu de doctor al Universităţii «Valahia » din Târgovişte în anul 2005 şi au obţinut alţi 6, sub îndrumarea mea, titlul de doctor. Am creat, prin transferul meu de la Universitatea din Craiova, primul şi, deocamdată, cel mai puternic I.O.S.U.D. din Universitatea « Valahia » din Târgovişte.
 
Membru în numeroase Comisii de doctorat şi acordarea titlurilor de conferenţiar, profesor sau cercetător ştiinţific gradele I-III
 • Institutul de arheologie « Vasile Pârvan » al Academiei Române
 • Institutul de arheologie din Iaşi al Academiei Române
 • Universitatea din Craiova
 • Universitatea « Lucian Blaga » din Sibiu
 • Universitatea « Al. I. Cuza » din Iaşi
 • Muzeul Naşional de Istorie a României din Bucureşti
 • Complexul Muzeal « Curtea Domnească » din Târgovişte 

Redactor şef sau membru al Colegiului de redacţie al unor reviste ştiinţifice
 • Revista Thraco-Dacica a AcademieiRomâne (membru în Colegiul de redacţie)
 • Revista Acta terrae Septemcastrensis a Universităţii « Lucian Blaga » din Sibiu (membru în   Colegiul de redacţie)
 • Annals Valahia University of Târgovişte, Geographical Series (membru în Editorial Advisory Board)
 • Redactor şef al Analelor Universităţii “Valahia” din Târgovişte, Seria Istorie-arheologie
 • Revista „Cercetari doctorale” – Universitatea Valahia Targoviste (membru în Colegiul de redacţie).
 • Analele Universităţii Spiru Haret,  Seria Geografie (membru in Colectivul de Referenti stiintifici)
 • Revista Praehistoria (International Advisory Board), Miskolc – Ungaria.

  Expert evaluator CNCSIS (inclusiv pentru granturi cu finanţare internaţională)
   In perioada 1999-2006 am evaluat zeci de contracte de cercetare, iar în ultima vreme chiar mai multe granturi pe FP-6.

  Expert evaluator ARACIS începând din anul 2006

  Organizator al unor manifestări ştiinţifice internaţionale:

  • Colocviul “La génèse et l’évolution des cultures paléolithiques sur le territoire de la Roumanie”, Iaşi-Botoşani, 1985.
  • Colocviul “La civilisation de Cucuteni en contexte européen”, Iaşi-Piatra Neamţ, 1984.

  Organizator al unor manifestări ştiinţifice naţionale

  • Toate Sesiunile ştiinţifice anuale ale cadrelor didactice şi studenţilor, în perioada 1994-2002, organizate de Catedra de Istorie-arheologie a Universităţii “Valahia” din Târgovişte.

  Director al Centrului de cercetare de tip B, acreditat CNCSIS, Preistorie, Arheologie interdisciplinară şi Conservarea patrimoniului mobil şi imobil