Lista de lucrări prezentată tematic

Printer-friendly versionSend by emailPDF version
VII. 1. b. Prim autor
 
108.     MARIN CÂRCIUMARU, MIRCEA ANGHELINU, GÉRALDINE LUCAS, LOREDANA NIŢĂ, LEIF STEGUWEIT, MONICA MĂRGĂRIT, LAURA FONTANA, ALEXIS BRUGÉRE, VALENTIN DUMITRAŞCU, ULLRICH HAMBACH, MARIAN COSAC, OVIDIU CÂRSTINA, FLORIN DUMITRU, 2007, Şantierul paleolitic de la Poiana Cireşului (Piatra Neamţ) o sinteză a rezultatelor recente (1998-2005) (The poiana Cireşului Upper Paleolithic site – the last stage of research (1998-2005), Materiale şi cercetări arheologice, S.N., II, 2000-2006, p. 5-32, ISSN 1220-5222.
109.     MARIN CÂRCIUMARU, MARIA BITIRI, 1979, Picturi rupestre la Cuciulat pe Someş. Manifestări artistice preistorice?, SCIVA, 30, 2, p. 285-290;
110.     MARIN CÂRCIUMARU, MARIA BITIRI, 1981, The significance of rupestral paintings in the Someş Valley, Noesis, VIII, p. 119-121;
111.     MARIN CÂRCIUMARU, PETRU BRIJAN, Gravurile rupestre din “peştera cu incizii”, SCIVA, 40, 1989, 1, p. 73-81;
112.     MARIN CÂRCIUMARU, ROXANA DOBRESCU, 1997,Paleoliticul superior din peştera Cioarei (Boroşteni, com. Peştişani, jud. Gorj), SCIVA, 48, 1, p. 31-62;
113.     MARIN CÂRCIUMARU, VASILA GLĂVAN,1975, Analiza polinică şi granulometrică a sedimentelor din peştera Gura Cheii (Râşnov), SCIVA, 26, 1, p. 9-15;
114.     MARIN CÂRCIUMARU, EDITH IONESCU, 1977, Seminţe de cereale şi leguminoase din aşezarea de la Histria (secolul al VI-lea e.n.), SCIVA, 28, 2, P. 267-270;
115.     MARIN CÂRCIUMARU, FELICIA MONAH, 1985, Reconsiderări asupra determinărilor de seminţe carbonizate de la Frumuşica şi Valea Lupului, SCIVA, 36, 4, p. 351-352;
116.     MARIN CÂRCIUMARU, MIRCEA NEDOPACA, 1988,  Gravurile rupestre din peştera Cizmei, Thraco-Dacica, IX, p. 181-196;
117.    MARIN CÂRCIUMARU, ELENA-CRISTINA NIŢU, MĂDĂLINA FRÂNCULEASA, 2008, Consideraţii preliminare asupra celor mai importante surse de materie primă litică întrebuinţate în preistorie în realizarea utilajului litic, Arheologia Moldovei, vol. 30, p. 7-40.
118.    MARIN CÂRCIUMARU, ALEXANDRU PĂUNESCU, 1975,  Cronostratigrafia şi paleoclimatul tardenoazianului din depresiunea Întorsura Buzăului, SCIVA, 26. 3, p. 315-341;
119.    MARIN CÂRCIUMARU, ALEXANDRU PĂUNESCU,1976,  Paleogeografia paleoliticului mijlociu din Podişul Dobrogei, SCIVA, 27, 3, p. 331-345;
 
VII. 1. c. Coautor
 
120.    MARIA BITIRI, MARIN CÂRCIUMARU, 1978, Atelierul de la Mitoc-Valea Izvorului şi locul lui în cronologia paleoliticului României, SCIVA, 29, 4, p. 463-480;
121.    MARIA BITIRI, MARIN CÂRCIUMARU, 1981, Consideraţii asupra unor probleme privind dezvoltarea paleoliticului superior şi mediul său natural pe teritoriul României, SCIVA, 32, 1, p. 3-19;
122.    EMILIA CÂRCIUMARU, MARIN CÂRCIUMARU,1980, Analyse chimique et spectografique d’un échantillon de Branişte, Dacia, N.S., XXIV, p. 221;
123.    SILVIA MARINESCU-BÂLCU, MARIN CÂRCIUMARU,ADRIAN MURARU, 1981, Contributions to the ecology of Pre- and Proto-Historic habitations at Târpeşti, Dacia, N.S., XXV, p. 7-31;
124.    SILVIA MARINESCU-BÂLCU, ALEXANDRA BOLOMEY, MARIN CÂRCIUMARU,ADRIAN MURARU, 1984, Ecological, Economic and Behavioural aspects of the Cucuteni A-4 Commnunity at Drăguşeni, Dacia, N.S., XXVIII, 1-2, p. 41-46;
125.    SILVIA MARINESCU-BÂLCU, MARIN CÂRCIUMARU,1992, Coliere de Lithospermum purpureo-coeruleum şi “perle” de cerb în Neoliticul din România în contextul centrului şi sud-estului Europei, SCIVA, 43, 4, p. 355-370;
126.    TRAIAN NAUM, MARIN CÂRCIUMARU,EUGENIA NIŢOI, 1988,  Megalitul gravat de la Gura Haitii, com. Şaru Dornei, jud. Suceava, SCIVA, 39, 2, p. 143-157;
127.    ALEXANDRU PĂUNESCU, ANA CONEA, MARIN CÂRCIUMARU, VENERA CODARCEA, ALEXANDRU V. GROSSU, RADU POPOVICI, 1976, Consideraţii arheologice, geocronologice şi paleoclimatice privind aşezarea Ripiceni-Izvor, SCIVA, 27, 1, p. 5-21;
128.    ALEXANDRU PĂUNESCU, EMILIA CÂRCIUMARU, MARIN CÂRCIUMARU, POMPILIU VASILESCU, 1977, Semnificaţia cronostratigrafică şi paleoclimatică a unor analize chimice, granulometrice şi palinologice în unele aşezări paleolitice din Bazinul Ceahlăului. Consideraţii asupra tipului şi caracterului aşezărilor, SCIVA, 28, 2, P. 157-183;
 
VII. 2. Articole şi studii publicate în alte reviste din ţară, altele decât cele ale Academiei Române
 
VII. 2. a. Unic autor
 
129.    MARIN CÂRCIUMARU, 1968, Studiul preliminar al mlaştinii Viaşului, Academia R. S. România, Centrul de Istorie, filologie şi etnografie Craiova, Comunicări, Seria Palinologica, Craiova, 14 p.;
130.    MARIN CÂRCIUMARU, 1969, Studiul palinologic al solurilor montane de la Corneşul Mare şi Tolanul Mic, Revista Muzeelor, Anul IV, nr. 5, p. 435-438;
131.    MARIN CÂRCIUMARU, 1970, Studiul palinologic al unui profil din stratele de vârstă neolitică de la Fărcaşul de Sus (Oltenia), Academia R. S. România, Centrul de Istorie, filologie şi etnografie Craiova, Comunicări, Seria Palinologica, II, Craiova, 14 p.;
132.    MARIN CÂRCIUMARU,1970, Analiza palinologică a stratelor de vârstă gravetiană de la Coasta Boineşti, Revista Muzeelor, Anul VII, nr. 4, p. 353-354;
133.    MARIN CÂRCIUMARU, 1971, Analiza polinică a stratului de locuire musteriană din peştera Cheia (Dobrogea), Pontica, 4., p. 23-29;
134.    MARIN CÂRCIUMARU, 1971, Studiul palinologic preliminar în peştera Calului din Defileul Vârghişului (Munţii Perşani), Historica, II, p. 317-321;
135.    MARIN CÂRCIUMARU,1972, Bulletin d’analyse pollinique de Prundu, Travaux du Muséum d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, vol. XII, p. 431-438;
136.    MARIN CÂRCIUMARU,1977, Date privind începuturile cultivării cerealelor pe teritoriul României, în “Documente noi descoperite şi informaţii arheologice”, Bucureşti, p. 13-15;
137.    MARIN CÂRCIUMARU,1981, Contribuţii la cunoaşterea paleogeografiei pleistocenului inferior din sudul Carpaţilor pe baza studiului palinologic al unui profil de la Bugiuleşti-Tetoiu (Valea lui Grăunceanu), Revista muzeelor şi monumentelor, 9, p. 52-67;
138.    MARIN CÂRCIUMARU,1982, Consideraţii generale asupra oscilaţiilor climei în ultimii 5.000 de ani, Anuarul Muzeului Judeţean Suceava, IX, p. 469-477;
139.    MARIN CÂRCIUMARU,1983, Noi determinări de seminţe carbonizate şi impresiuni de seminţe descoperite în straturile arheologice din Moldova, Anuarul Muzeului Judeţean Suceava, X, p. 827-834;
140.    MARIN CÂRCIUMARU,1983, Contribuţii la cunoaşterea agriculturii geto-dacilor pe baza unor determinări de seminţe carbonizate şi analize sporopolinice din aşezarea de la Cârlomăneşti (jud. Buzău), Materiale de istorie agrară a României, Ialomiţa, p. 237-242;
141.    MARIN CÂRCIUMARU,1985, Seminţe carbonizate din colecţiile Muzeului judeţean Călăraşi, Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos, p. 105-106;
142.    MARIN CÂRCIUMARU,1986, Contribuţii la agricultura preistorică a Olteniei, Litua, 1986, p. 5-9;
143.    MARIN CÂRCIUMARU,1993, Paléoenvironnement et chronostratigraphie du Paléolithique moyen et supérieur en Roumanie, Analele Universităţii din Târgovişte, Anul I, nr. 1, p. 67-76;
144.    MARIN CÂRCIUMARU, 1995-1996, Prehistoric and Protohistoric of Romania (first and second part), Analele Universităţii “Valahia” Târgovişte, Fasc. II, Secţiunea III, p. 136-159;
145.    MARIN CÂRCIUMARU,1999, Les decouvertes anthropologiques de la Roumanie, Annales d’Université “Valahia” Târgovişte, Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome I, 6, p. 11-24;
146.    MARIN CÂRCIUMARU,2003, Neolithic palaeoethnobotany of Romania, Muzeul Naţional de Istorie a României – Cercetǎri arheologice, vol. XI, partea II-a, p. 577-581.
147.    MARIN CÂRCIUMARU,2004-2005, Cercetările interdisciplinare în arheologie, un concept al zilelor noastre, în Dragomir Popovici, Mircea Anghelinu (Editori), Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, Muzeul Naţional de Istorie a României, Biblioteca Muyeului Naţional, Seria Cercetări Pluridisciplinare, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 159 p., ISBN 973-7925-40-8; 978-973-7925-40-4.
148.    MARIN CÂRCIUMARU, 2006-2007, L’évaluation de certaines considérations paléoclimatiques et chronostratigraphiques plus anciennes et leurs implications sur les interprétations paléoculturelles actuelles, Annales d’Universié “Valahia” Târgovişte, Séction d’Archéologie et d’Histoire Tome VIII-IX, p. 77-90, ISSN 1584-1855.
149.    MARIN CÂRCIUMARU, 2007, Evaluarea unor consideraţii paleoclimatice şi cronostratigrafice mai vechi şi implicaţiile lor asupra interpretărilor paleoculturale actuale, Valachica, 20, Târgovişte, p. 7-21, ISSN 1454-5004.
150.  MARIN CÂRCIUMARU,  2010, Contributions à la connaissance de l’art pariètal préhistorique de Roumanie, Annales d’Université “Valahia” Târgovişte, Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome XII, Numéro 1, p. 39-83, ISSN 1584-1855.
151.  MARIN CÂRCIUMARU, 2011, Cele mai vechi mărturii certe ale utilizării ocrului în Paleoliticul din Europa descoperite în Subcarpații Olteniei, Buridava, IX, p. 7-31, ISSN: 0258-140X.
 
VII. 2. b. Prim autor
 
152.    MARIN CÂRCIUMARU, ANGHELINU MIRCEA, CÂRSTINA OVIDIU, 2000, Lapoş, comuna Lapoş, jud. Prahova, Cronica Cercetărilor arheologice din România, Campania 1999, A XXXIV-a Sesiune Naţională de Rapoarte arheologice, Deva, 24-28 mai, 2000, p. 53-54.
153.    MARIN CÂRCIUMARU, MIRCEA ANGHELINU, OVIDIU CÂRSTINA, MARIAN COSAC, MONICA MĂRGĂRIT, 2004, Lapoş, com. Lapoş, jud. Prahova. Punct: Poiana Roman, Cronica Cercetărilor Arheologice – Campania 2003, A XXXVIII-a Sesiune Naţională de Rapoarte arheologice Cluj-Napoca, 26-29 mai, p. 172-173.
154.    MARIN CÂRCIUMARU, MIRCEA ANGHELINU, RODICA DINCĂ, 1999,  Racloarul de la Măgura Uroiului (Racloir de Măgura Uroiului), Apulum,p. 7-9.
155.    MARIN CÂRCIUMARU, MIRCEA ANGHELINU, RODICA DINCĂ, MONICA MĂRGĂRIT, MARIAN COSAC, OVIDIU CÂRSTINA, 2002, Boroşteni, com. Peştişani, jud. Gorj. Punct: Peştera Cioarei, Cronica Cercetărilor arheologice din România, Campania 2001, A XXXVI-a Sesiune Naţionalǎ de Rapoarte arheologice, Buziaş, 28 mai-1 iunie 2002, p. 61.
156.    MARIN CÂRCIUMARU, MIRCEA ANGHELINU, RODICA DINCĂ, MONICA MĂRGĂRIT, MARIAN COSAC, OVIDIU CÂRSTINA, 2002, Lapoş, comuna Lapoş, jud. Prahova, în Cronicǎ, campania 2001, A XXXVI-a sesiune naţionalǎ de rapoarte arheologice, Buziaş, 28 mai-1 iunie 2002, p. 184-185.  
157.    MARIN CÂRCIUMARU, MIRCEA ANGHELINU, RODICA DINCĂ, MARIAN COSAC, MONICA MĂRGĂRIT, OVIDIU CÂRSTINA, ROMICĂ PAVEL, 2001, Lapoş, Cronicǎ, campania 2000, A XXXV-a sesiune naţionalǎ de rapoarte arheologice, Suceava, p. 123-124.
158.    MARIN CÂRCIUMARU, MIRCEA ANGHELINU, ROXANA DOBRESCU, OVIDIU CÂRSTINA, 1999, Lapoş-Poiana Roman jud. Prahova, în Cronicǎ, campania 1998, A XXXIII-a sesiune naţionalǎ de rapoarte arheologice, Vaslui, 30 iunie-4 iulie, p. 62-63.
159.    MARIN CÂRCIUMARU, MIRCEA ANGHELINU, ROXANA DOBRESCU, MĂDĂLINA TĂNASE, OVIDIU CÂRSTINA, 1999, Poiana Cireşului-Piatra Neamţ; jud. Neamţ, 1999, Cronica Cercetrilor arheologice, Campania 1998, A XXXIII-a Sesiune Naţională de Rapoarte arheologice, Vaslui, 30 iunie-4 iulie, p. 87-89.
160.    MARIN CÂRCIUMARU, MIRCEA ANGHELINU, GÉRALDINE LUCAS, LOREDANA NIŢĂ, LEIF STEGUWEIT, MONICA MĂRGĂRIT, LAURE FONTANA, ALEXIS BRUGÉRE, VALENTIN DUMITRAŞCU, ULLRICH HAMBACH, MARIAN COSAC, OVIDIU CÂRSTINA, FLORIN DUMITRU, 2006, Paleoliticul superior de la Poiana Cireşului (Piatra Neamţ). Noi rezultate, interpretări şi perspective (The Upper Paleolithic from Poiana Cireşului (Piatra Neamţ). New Resultats, Interpretations and Perspectives, Muzeul Naţional de Istorie a României, Cercetări Arheologice, XIII, p. 11-37, ISSN 0255-6812.
161.    MARIN CÂRCIUMARU, MIRCEA ANGHELINU, MONICA MĂRGĂRIT, MARIAN COSAC, OVIDIU CÂRSTINA, 2003, Piatra Neamţ, jud. Neamţ. Punct: Poiana Cireşului,Cronica cercetǎrilor arheologice din România, campania 2002, A XXXVII-a sesiune naţionalǎ de rapoarte arheologice, Covasna, 2-6 iunie 2003, ISBN 973-7930-02-9, p. 228-229.
162.    MARIN CÂRCIUMARU, MIRCEA ANGHELINU, MONICA MĂRGĂRIT, MARIAN COSAC, OVIDIU CÂRSTINA, 2004, Piatra Neamţ, jud. Neamţ. Punct: Poiana Cireşului, Cronica Cercetărilor Arheologice – Campania 2003, A XXXVIII-a Sesiune Naţională de Rapoarte arheologice Cluj-Napoca, 26-29 mai, p. 231-232.
163.    MARIN CÂRCIUMARU, MIRCEA ANGHELINU, LOREDANA NIŢĂ, 2006-2007,The Upper Paléolithic in the Bistriţa Valley (Northeastern Romania): a preliminary review, Annales d’Universié “Valahia” Târgovişte, Séction d’Archéologie et d’Histoire Tome VIII-IX, 2006-2007,p. 107-124, ISSN 1584-1855.
164.    MARIN CÂRCIUMARU, MIRCEA ANGHELINU, LOREDANA NIŢĂ, 2007, O propunere de reinterpretare a paleoliticului superior de pe Valea Bistriţei, Memoria Antiquitatis, XXIV, p. 31-54.
165.    MARIN CÂRCIUMARU, ANGHELINU MIRCEA, NIŢĂ LOREDANA, COSAC MARIAN, MĂRGĂRIT MONICA, DUMITRU FLORIN, CÂRSTINA OVIDIU, 2006, Lapoş, com. Lapoş, jud. Prahova. Punct: Poiana Roman, Cronica Cercetărilor arheologice din România, Campania 2005,A XL-a Sesiune Naţionalǎ de Rapoarte arheologice, Constanţa, p. 123-125.
166.    MARIN CÂRCIUMARU, ANGHELINU MIRCEA, NIŢĂ LOREDANA, MĂRGĂRIT MONICA, COSAC MARIAN, DUMITRU FLORIN, DUMITRAŞCU VALENTIN, STEGUWEIT LEIF, CÂRSTINA OVIDIU, 2006, Piatra Neamţ, jud. Neamţ. Punct: Poiana Cireşului, Cronica cercetǎrilor arheologice din România, Campania 2004, A XXXIX-a Sesiune Naţionalǎ de Rapoarte arheologice, Jupiter-Mangalia, 25-28 mai 2005, p. 262-264, ISBN 973-7930-03-7.
167.    MARIN CÂRCIUMARU, CORNELIU BELDIMAN, CĂPIŢĂ CAROL, MARCEL OTTE, AUGUSTE PATRICK, 1995, Boraşteni, « Peştera Cioarei », com. Peştişani, jud Gorj, CCA, Campania 1994, Comisia Naţională de Arheologie, A XXIX-a Sesiune Naţională de Rapoarte arheologice, Cluj-Napoca, 11-14 mai, 1995, p. 12.      
168.    MARIN CÂRCIUMARU, CORNELIU BELDIMAN, ROXANA DOBRESCU, AURELIAN COSMA, 1994, Lapoş jud. Prahova, în Cronicǎ, campania 1993, A XXVIII-a sesiune naţionalǎ de rapoarte arheologice, Satu-Mare, 12-15 mai 1994, p. 35-36.
169.    MARIN CÂRCIUMARU, BELDIMAN CORNELIU, CĂPIŢĂ CAROL, OTTE MARCEL, AUGUSTE PATRICK, 1995, Boroşteni, „Peştera Cioarei”, com. Peştişani, jud. Gorj, Cronica Cercetărilor Arheologice, Campania 1994, Comisia Naţională de Arheologie, A XXIX-a Sesiune Naţională de Rapoarte arheologice, Cluj-Napoca, 11-14 mai, 1995, p. 12.
170.    MARIN CÂRCIUMARU, BELDIMAN CORNELIU, CĂPIŢĂ CAROL, Lapoş „Poiana Roman”, jud. Prahova, 1995,Cronica Cercetărilor Arheologice, Campania 1994, Comisia Naţională de Arheologie, A XXIX-a Sesiune Naţională de Rapoarte arheologice, Cluj-Napoca, 11-14 mai, 1995,  p. 49-50.
171.    MARIN CÂRCIUMARU, MARIA BITIRI, 1980,  Cele mai vechi picturi rupestre paleolitice din România, Revista Muzeelor şi Monumentelor. Monumente istorice şi de artă, XLIX, 1, p. 3-10.
172.    MARIN CÂRCIUMARU, PETRU BRIJAN, 1988, Gravurile rupestre din “peştera cu incizii”, în “Documente recent decoperite şi informaţii arheologice”, Bucureşti, p. 14-20;
173.    MARIN CÂRCIUMARU, OVIDIU CÂRSTINA, 2005,Consideraţii asupra cronostratigrafiei Paleoliticului superior de la Lapoş – Poiana Roman, Valachica 18, Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte, p. 24-33;
174.    MARIN CÂRCIUMARU, CÂRSTINA OVIDIU, 2005, Pǎtroaia-Vale, com. Crânguri, jud. DâmboviţaCronica cercetǎrilor arheologice din România, Campania 2004, A XXXIX-a Sesiune Naţionalǎ de Rapoarte arheologice, Jupiter-Mangalia, 25-28 mai 2005, p. 257, ISBN 973-7930-03-7.
175.    MARIN CÂRCIUMARU, OVIDIU CÂRSTINA, MIRCEA ANGHELINU, MARIAN COSAC, MONICA MĂRGĂRIT, LOREDANA NIŢĂ, MARIANA PLEŞA, 2003 - 2004,Şantierul arheologic Lapoş – Poiana Roman, Ialomiţa, Studii şi Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie şi Muzeologie, Muzeul Judeţul Ialomiţa, Vol. IV, p. 9-33;
176.    MARIN CÂRCIUMARU, COSAC MARIAN, CÂRSTINA OVIDIU, 2005, Lapoş, com. Lapoş, jud. Prahova. Punct : Poiana Roman, Cronica cercetǎrilor arheologice din România, Campania 2004, A XXXIX-a Sesiune Naţionalǎ de Rapoarte arheologice, Jupiter-Mangalia, 25-28 mai 2005, p. 210, ISBN 973-7930-03-7.
177.    MARIN CÂRCIUMARU, COSAC MARIAN, MURĂTOREANU GEORGE, ŞTEFĂNESCU RADU,NIŢU ELENA-CRISTINA, TIBERIU CRISTIAN DAN, MIRCEA JIANU, IONUŢ IPINGĂU, ROBERT OPREA, VIOREL SORA, ANA CRUPĂ, ANDREEA-ALINA NIIŢU, 2008, Râşnov, jud. Râşnov, Peştera Gura Cheii, CCA, Campania 2007, p. 257-258.
178.    MARIN CÂRCIUMARU, MARIAN COSAC. ELENA-CRISTINA NIŢU, 2004-2005, Les datations C-14 et la succession culturelle du Paléolithique, Epipaléolithique de la Roumanie, Annales d’Universié “Valahia” Târgovişte, Séction d’Archéologie et d’Histoire Tome VI-VII, p. 7-43, ISSN 1584-1855.
179.    MARIN CÂRCIUMARU, RODICA DINCĂ, 2000-2001,Paleobotanical contribution to the knowledge of economical and spiritual life of the Gumelniţa’s communities, Annales d’Université «Valahia» Târgovişte, Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome II-III, p. 113-115;
180.    MARIN CÂRCIUMARU, RODICA DINCĂ, 2003,Studiul botanic al unor seminţe carbonizate din câteva aşezǎri arheologice aparţinând Evului Mediu, Muzeul Naţional de Istorie a României – Cercetǎri arheologice, vol. XI, partea II-a, p. 589-597;
181.    MARIN CÂRCIUMARU, ROXANA DOBRESCU, 1996, Lapoş, în Cronicǎ, campania 1995, A XXX-a sesiune naţionalǎ de rapoarte arheologice, Brǎila, 2-5 mai, p. 71.
182.    MARIN CÂRCIUMARU, DOBRESCU ROXANA, 1997, Peştera Cioarei, jud. Gorj, Cronica Cerctărilor arheologice 1983-1992, A XXXI-a Sesiune Naţională de Rapoarte arheologice, Bucureşti, 12-15 iunie, 1997, p. 68-70.
183.    MARIN CÂRCIUMARU, ROXANA DOBRESCU, MIRCEA ANGHELINU, OLTEANU GHEORGHE, CÂRSTINA OVIDIU, PAVEL ROMICĂ, CÂRCIUMARU RADU, DINCĂ RODICA, COSAC MARIAN, MĂRGĂRIT DAN, 1997, Mărturii de artă paleolitică în peştera Cioarei de la Boroşteni, comuna Peştişani, judeţul Gorj, Litua-Studii şi cercetări, VII, p. 19-28.
184.    MARIN CÂRCIUMARU, ROXANA DOBRESCU, CAROL CĂPIŢĂ, 1997, Lapoş, în Cronicǎ, campania 1996, A XXXI-a sesiune naţionalǎ de rapoarte arheologicǎ, Bucureşti, 12-15 mai, p. 33-34.
185.    MARIN CÂRCIUMARU, DOBRESCU ROXANA, OTTE MARCEL, PATOU-MATISSE MARILENNE, AUGUSTE PATRICK, TERZEA ELENA, CĂPIŢĂ CAROL, 1997, Boroşteni « Peştera Cioarei », Com. Peştişani, Jud. Gorj, Cronica sǎpǎturilor arheologice, Campania 1996, A XXXI-a Sesiune Naţionalǎ de Rapoarte arheologice, Bucureşti, 12-15 mai, 1997, p. 5-6.  
186.    MARIN CÂRCIUMARU, ROXANA IORGA, 1989, Metode de datare absolută a vârstei în arheologie, în “Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos”, Călăraşi, III-IV, 1987, p. 133-153;
187.    MARIN CÂRCIUMARU, GÉRALDINE LUCAS, MIRCEA ANGHELINU, OVIDIU CÂRSTINA, MARIAN COSAC, MONICA MĂRGĂRIT, LOREDANA NIŢĂ, MARIANA PLEŞA, FLORIN DUMITRU, 2004,  Gravetianul de la Piatra Neamţ-Poiana Cireşului, Memoria Antiquitatis, XXIII, Muzeul de Istorie şi Arheologie Piatra-Neamţ, p. 49-67;
188.    MARIN CÂRCIUMARU, MONICA MĂRGĂRIT, MIRCEA ANGHELINU, LOREDANA NIŢĂ, OVIDIU CÂRSTINA, MARIAN COSAC, MARIANA PLEŞA, FLORIN DUMITRU, 2002-2003,Les decouvertes d’art paléolithique de la valée de Bistriţa, dans le contexte de l’art mobiliere paléolithique de Roumanie, Annales d’Université «Valahia» Târgovişte, Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome IV-V, p. 16-27;
189.    MARIN CÂRCIUMARU, ADRIAN MURARU, EMILIA CÂRCIUMARU, ANGELA OTEA, 1977-1979,  Contribuţii la cunoaşterea surselor de obsidian ca materie primă pentru confecţionarea uneltelor paleolitice pe teritoriul României, Memoria Antiquitatis, IX-XI, p. 561-603;
190.    MARIN CÂRCIUMARU, FELICIA MONAH,1985, Raport preliminar privind seminţele carbonizate de la Poduri-Dealul Ghindarului, judeţul Bacău, Memoria Antiquitatis, IX-XI (1977-1979), Piatra Neamţ, p. 699-708;
191.    MARIN CÂRCIUMARU, FELICIA MONAH, 1985-1986, Determinări paleoetnobotanice pentru Eneoliticul din Moldova, Acta Moldaviae Meridionalis, Vaslui, VII-VIII, p. 57-64;
192.    MARIN CÂRCIUMARU, MIRCEA NEDOPACA, 1988, Gravurile rupestre din peştera Cizmei, în “Documente recent descoperite şi informaţii arheologice”, Bucureşti, p. 3-13;
193.    MARIN CÂRCIUMARU, NIŢU ELENA-CRISTINA,  2008, Considérations stratigraphiques et géochronologiques concernant le dépôt de la grotte Bordul Mare de Ohaba Ponor (Roumanie) (Regard rétrospectif et conclusions interdisciplinaires), Annales d’Université „Valahia” Targovişte, Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome X, Nr. 1, p. 119-155.
194.    MARIN CÂRCIUMARU, NIŢU ELENA-CRISTINA, MURĂTOREANU GEORGE, ŞTEFĂNESCU RADU, DUMITRAŞCU, VALENTIN, NEAGA IULIA, 2008, La grotte Coacăzei (jud. Braşov), entre les anciennes recherches et les fouilles archéologiques de 2008, Annales d’Université „Valahia” Targovişte, Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome X, Nr. 1, p. 7-27.
195.    MARIN CÂRCIUMARU, NIŢU ELENA-CRISTINA, MURĂTOREANU GEORGE, ŞTEFĂNESCU RADU, 2008, Deux nouveaux habitats sur la carte du Paléolithique de Roumanie, découverts en 2008  à Şinca Nouă (département de Braşov), Annales d’Université „Valahia” Targovişte, Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome X, Nr. 1, p. 47-54.
196.    MARIN CÂRCIUMARU, GHEORGHE OLTEANU, RODICA DINCĂ, RODICA ŞTEFĂNICĂ, CRISTIAN TĂTARU, 1996, Săpăturile de la Lapoş, în Lucrările Simpozionului de Arheologie, Târgovişte, 23-25 noiembrie 1995, Universitatea "Valahia" Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Secţia Istorie-Arheologie, Târgovişte, p. 32-33;
197.    MARIN CÂRCIUMARU, GHEORGHE OLTEANU, ROMICĂ PAVEL, SIMONA STAN, MARIANA ŢUŢUIANU, MINODORA ŢUŢUIANU, 1996, Săpăturile arheologice din peştera Cioarei-Boroşteni, în Lucrările Simpozionului de Arheologie, Târgovişte, 23-25 Noiembrie 1995, Universitatea “Valahia” Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Secţia: Istorie-Arheologie, Târgovişte, p. 17-18;
198.    MARIN CÂRCIUMARU, OTTE MARCEL, DOBRESCU ROXANA, CĂPIŢĂ CAROL, 1996, Boroşteni, « Peştera Cioarei »,Cronica cercetǎrilor arheologice, Campania 1995, A XXX-a Sesiune Naţionalǎ de Rapoarte arheologice, Brǎila, 2-5 mai 1996, p. 13-14 ;
199.    MARIN CÂRCIUMARU, ROMICĂ PAVEL, RODICA DINCĂ, 1996, Un sondaj din peştera “Cu Gamele” – Cheile Râşnoavei, în Lucrările Simpozionului de Arheologie, Târgovişte, 23-25 Noiembrie 1995, Universitatea “Valahia” Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Secţia: Istorie-Arheologie, Târgovişte, p. 27-28;
200.    MARIN CÂRCIUMARU, ROMICĂ PAVEL, RODICA DINCĂ, 1996, Trei obiecte de artă descoperite în peştera Cioarei (Boroşteni, com. Peştişani, jud. Gorj), în Lucrările Simpozionului de Arheologie, Târgovişte 23-25 noiembrie 1995, Universitatea "Valahia" Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Secţia Istorie-Arheologie, Târgovişte, p.46-48;
201.    MARIN CÂRCIUMARU, MARIANA PLEŞA, 2002-2003, Le Paléolithique, moyen tardif en Roumanie, Annales d’Université «Valahia» Târgovişte, Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome IV-V, p 9-15;
202MARIN CÂRCIUMARU, MARIANA PLEŞA, 2004-2005,Le cadre chronologique du paléolithique moyen et supérieur de la Roumanie, The Annals of Valahia University of Târgovişte, Geographical Series, Tome 4-5, p. 98- 107.
203.    MARIN CÂRCIUMARU, DRAGOMIR POPOVICI, MARIAN COSAC, RODICA DINCĂ, 2000-2001,Spectrographic analysis of neo-eneolithic obsidian samples and several considerations about the obsidian supply sources, Annales d’Université «Valahia» Târgovişte, Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome II-III, p. 116-126;
204. MARIN CÂRCIUMARU, ROXANA DOBRESCU, MINODORA ŢUȚUIANU-CÂRCIUMARU, ELENA-CRISTINA NIȚU, 2010, Nouvelles considérations sur les découvertes de Ţibrinu (départment de Constanţa), Annales d’Université Valahia Târgovişte, Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome XII, Numéro 2, p. 87-108, ISSN 1584-1855.
 205.  MARIN CÂRCIUMARU, MINODORA ŢUŢUIANU-CÂRCIUMARU, 2011, Le siffletde Poiana Cireșului-Piatra Neamț (Roumanie) [19.459± 96 B.P. (23.24 ka) - 20.154 ± 97 B.P. (24.096 ka)], Annales d’Université Valahia Târgovişte, Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome XIII, Numéro 2, p. 41-58, ISSN 1584-1855.
206.  MARIN CARCIUMARU, MINODORA TUTUIANU-CARCIUMARU, 2012, The Oldest Snail (Lithoglyphus naticoides) necklace discovered in Romania in the Gravettian III stratum of Poiana Ciresului-Piatra Neamt [25.760±160 –27.321±234 B.P. (31.969 ka)], Annales d’Université Valahia Târgovişte, Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome XIV, Numéro 1, p. 19-42, ISSN 1584-1855; ISSN (online): 2285–3669.

VII. 2. c. Coautor
 
207.    EMILIAN ALEXANDRESCU, CORNELIU BELDIMAN, MARIN CÂRCIUMARU,STEVEN B. MERTENS, 1992, Cercetări arheologice în endocarstul din sudul Munţilor Vâlcan, Cercetări arheologice, IX, p. 29-56;
208.    MARIA BITIRI, MARIN CÂRCIUMARU, 1980, Primele dovezi de cultură materială şi artă paleolitică în judeţul Sălaj, Acta Musei Porolissensis, IV, p. 17-23;
209.    MARIA BITIRI, MARIN CÂRCIUMARU, 1979-1981, Aşezarea paleolitică de la Buşag şi mediul său natural, Marmaţia, 5-6, p. 79-106;
210.    MARIA BITIRI, MARIN CÂRCIUMARU, POMPILIU VASILESCU, 1979, Paleoliticul de la Mitoc-Valea Izvorului – specificul culturii şi mediul natural, Hierasus, Anuar ’78, I, p. 33-41;
211.    MARIANA BITIRI-CIORTESCU, VIOREL CĂPITANU, MARIN CÂRCIUMARU, 1989, Paleoliticul din sectorul subcarpatic al Bistriţei în lumina cercetărilor de la Lespezi – Bacău, Carpica, XX, p. 7-52;
212.    SILVIA MARINESCU-BÂLCU, MARIN CÂRCIUMARU,ADRIAN MURARU, 1985, Contribuţii la ecologia locuirilor pre- şi proto-istorice de la Târpeşti. Memoria Antiquitatis, IX-XI (1977-1979), Piatra Neamţ, p. 643-684;
213.    TRAIAN NAUM, MARIN CÂRCIUMARU, EUGENIA NIŢOI, 1988, Megalitul gravat de la Gura Haitii (com. Şaru Dornei, jud. Suceava), în “Documente recent decoperite şi informaţii arheologice”, Bucureşti, p. 21-34;
214.    NIŢU ELENA-CRISTINA, MARIN CÂRCIUMARU, SORA VIOREL-AURELIAN, 2008, Outillages lithiques préhistoriques découvertes pendent les recherches en surface de l’année 2008 de Fundăţica, commune de Fundata, département Braşov,  Annales d’Université „Valahia” Targovişte, Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome X, Nr. 1, p. 71-72.
215.    ALEXANDRU PĂUNESCU, FLOREA MOGOŞANU, MARIN CÂRCIUMARU, 1972, Unele consideraţii privind paleoliticul mijlociu din Dobrogea, Pontica, 5, p. 11-28;
 
VIII. Recenzii şi Necrologuri
 
VIII. 1. Reviste de specialitate apărute în străinătate, cu recunoaştere oficială în standardele internaţionale
 
216.    MARIN CÂRCIUMARU,1995 - Păunescu Alexandru, Ripiceni-Izvor. Paleolitic şi Mezolitic. Studiu monografic, Editura Academiei Române, Bucarest, 1993, 228 p., Préhistoire Européenne, Volume 7, p. 267-274;
 
 
VIII. 2. Reviste ale Academiei României
 
217.    MARIN CÂRCIUMARU, 1973 - Bruno Bastin, La cronostratigraphie du Würm en Belgique, à la lumière de la pallinologie des loess et limone, Annalles de la Societé Géologique de Belgique, 93/III, 1970, p. 545-580, 3 tab., 7 diagr., SCIV, 24, p.153 – 157.
218.    MARIN CÂRCIUMARU,1976 - Maurice Reille, Contribution pollenanalitique à l’histoire tardiglaciaire et holocène de la végétation de la montagne corse, Teză prezentată la Université d’Aix-Marseille III, 1975, SCIVA, 27, 3, p. 415-416.
219.    MARIN CÂRCIUMARU, 1974 - Sietse Bottema, Late Quaternary vegetation history of nortwestern Greece, Groningen, 190 p., 34 fig, 8 tab., SCIVA, 28, 2, 1977, p.279-281.    
220.    MARIN CÂRCIUMARU,1982 - Linda Ellis, Techniques in Archaeology. A Guide to the Literature, 1920-1980, New York- Londra, SCIVA, 36, 1985, 3, p. 270-271.                   
221.    MARIN CÂRCIUMARU,1986 - Jean Abélanet, Signes sans paroles. Cent siècles d’art rupestre en Europe Occidentale, Hachette, Collection “ La Mémoire du Temps” dirigée par Jean Guillame, Paris, 345p. 74 fig., 34 pl., Thraco-Dacica, IX, 1988, p. 235-236.
222.    MARIN CÂRCIUMARU,1989 - Jean Philippe Rigaud (sous la direction de), La grotte Vaufrey. Paléoenvironnement-Chronologie-Activités humaines (Mémoires de la Société Préhistorique française , 19, 1988), Chalons-sur-Marne, 616 p., SCIVA, 43, 1, p. 91-93;
223.    MARIN CÂRCIUMARU,1992 - Sophie A. de Beaune, Lampes et godets au Paléolithique (XXIII supplément à “Gallia Préhistoire”, Edition du C.N.R.S.), Paris, 1987, 278 p., 93 fig., XVI pl., 81 tab., SCIVA, 43, 1, P. 93-94;
224.    MARIN CÂRCIUMARU,1995 - Alexandru Păunescu, Ripiceni-Izvor. Paleolitic şi Mezolitic. Studiu monografic, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1993, 228 p., 108 fig., SCIVA, 46, 1, p. 73-80;
225.    MARIN CÂRCIUMARU, 1987 - André Leroi-Gourhan 1911-1986 (Necrolog), SCIVA, 38, 4, p. 403-406.
 
VIII. 3. Alte reviste ştiinţifice din ţară
 
226.    MARIN CÂRCIUMARU,1991 - Technologie Préhistorique, sous la direction de Jacques Tixier, Édition du CNRS, Paris, 1988, 153 p., 33 fig., B.A.I., IV, , p.459-460.                  
227.    MARIN CÂRCIUMARU,1991 - Géologie de la Préhistoire: méthodes, techniques, applications, sous la direction de Jean- Claude Miskovski et Hubert Curien, Édition Association pour l’Étude de l’Environnement Géologique de la Préhistoire, Paris, 1987, 1287 p., 355 fig., 55 tab., 40 pl., 76 ph., B.A.I., IV, p. 460-462.         
228.    MARIN CÂRCIUMARU,1991 - Edouart Piette, Histoire de l’art primitif; Précéde de Piette, Pionnier de la Préhistoire par Henri Delporte, Picard, Paris, 1987, 276 p. 21 fig., B.A.I., IV, P. 463.                              
229.    MARIN CÂRCIUMARU,1991 - Nature et fonctions des foyers préhistoriques- Actes du Colloque International de Nemours 12-14 mai 1987, sous la direction de Monique Olive et Yvette Taborin, éd. A.P.P.À.I.F. Nemours, Mémoires du Musée de Préhistoire d’Ile de France, no. 2, 1989, 334 p., B.A.I., IV, p. 471;
230.    MARIN CÂRCIUMARU,2003 - Replicǎ la o recenzie, Acta terrae Septemcastrensis, II, p 227-233;
231.    MARIN CÂRCIUMARU,2004,  - Replicǎ la o penibilǎ «recenzie», Acta terrae Septemcastrensis, III, p 229-232;
Pagina 1  2